Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 tỉnh Tiền Giang - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020  tỉnh Tiền Giang
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020  tỉnh Tiền Giang
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020  tỉnh Tiền Giang
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020  tỉnh Tiền Giang
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020  tỉnh Tiền Giang
Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn HB TGTêntrường gửi 8785
Trong đó
- TG: là ký hiệu tỉnh Tiền Giang
- Tên trường: Viết liền, không dấu
- TG và tên trường viết liền nhau
Ví dụ:
- Xem điểm chuẩn trường THPT Bình Đồng - Tiền Giang

Soạn HB TGBINHDONG gửi 8785


Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HB TGBINHDONG gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HB TGBINHPHUCNHUT gửi 8785
Cái Bè
Soạn HB TGCAIBE gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HB TGCHOGAO gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HB TGDOCBINHKIEU gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HB TGDUONGDIEM gửi 8785
Gò Công
Soạn HB TGGOCONG gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HB TGGOCONGDONG gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HB TGHUYNHVANSAM gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HB TGLETHANHHIEN gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HB TGLEVANPHAM gửi 8785
Long Bình
Soạn HB TGLONGBINH gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HB TGLUUTANPHAT gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HB TGNAMKYKHOINGHIA gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HB TGNGOVANNHAC gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HB TGNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HB TGNGUYENVANCON gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HB TGNGUYENVANTHIN gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HB TGNGUYENVANTIEP gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HB TGPHAMTHANHTRUNG gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HB TGPHANVIETTHONG gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HB TGPHUTHANH gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HB TGPHUOCTHANH gửi 8785
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HB TGRACHGAM-XOAIMUT gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HB TGTANHIEP gửi 8785
Tân Phước
Soạn HB TGTANPHUOC gửi 8785
Tân Thới
Soạn HB TGTANTHOI gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HB TGTHIENHODUONG gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HB TGTHUKHOAHUAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HB TGTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HB TGTRANVANHOAI gửi 8785
Trương Định
Soạn HB TGTRUONGDINH gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HB TGTUKIET gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HB TGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HB TGVINHKIM  gửi 8785


Cách 2. Son: HB mãtrường gi 8785
Mã trường và cách son tin c th đ ly đim chun tng trường được quy ước như sau:
Soạn HB dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
33254
Soạn HB 33254 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
33255
Soạn HB 33255 gửi 8785
3
Cái Bè
33256
Soạn HB 33256 gửi 8785
4
Chợ Gạo
33257
Soạn HB 33257 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
33258
Soạn HB 33258 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
33259
Soạn HB 33259 gửi 8785
7
Gò Công
33260
Soạn HB 33260 gửi 8785
8
Gò Công Đông
33261
Soạn HB 33261 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
33262
Soạn HB 33262 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
33263
Soạn HB 33263 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
33264
Soạn HB 33264 gửi 8785
12
Long Bình
33265
Soạn HB 33265 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
33266
Soạn HB 33266 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
33267
Soạn HB 33267 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
33268
Soạn HB 33268 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
33269
Soạn HB 33269 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
33270
Soạn HB 33270 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
33271
Soạn HB 33271 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
33272
Soạn HB 33272 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
33273
Soạn HB 33273 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
33274
Soạn HB 33274 gửi 8785
22
Phú Thạnh
33275
Soạn HB 33275 gửi 8785
23
Phước Thạnh
33276
Soạn HB 33276 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
33277
Soạn HB 33277 gửi 8785
25
Tân Hiệp
33278
Soạn HB 33278 gửi 8785
26
Tân Phước
33279
Soạn HB 33279 gửi 8785
27
Tân Thới
33280
Soạn HB 33280 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
33281
Soạn HB 33281 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
33282
Soạn HB 33282 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
33283
Soạn HB 33283 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
33284
Soạn HB 33284 gửi 8785
32
Trương Định
33285
Soạn HB 33285 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
33286
Soạn HB 33286 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
33287
Soạn HB 33287 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
33288
Soạn HB 33288 gửi 8785


Chuyên Tiền Giang
Soạn tin
Chuyên Ngữ văn
33289
Soạn HB 33289 gửi 8785
Chuyên Toán
33290
Soạn HB 33290 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
33291
Soạn HB 33291 gửi 8785
Chuyên Địa
33292
Soạn HB 33292 gửi 8785
Chuyên Lý
33293
Soạn HB 33293 gửi 8785
Chuyên Tin học
33294
Soạn HB 33294 gửi 8785
Chuyên Hóa
33295
Soạn HB 33295 gửi 8785
Chuyên Sinh
33296
Soạn HB 33296 gửi 8785
Hệ Không chuyên
33297
Soạn HB 33297 gửi 8785
Lưu ý: - Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem. 

Bn có th tham kho đim chun vào lp 10 ti  tnh Tin Giang  năm 2016 hoc tham kho thng kê đim chun vào lp 10  tnh Tin Giang nhiu năm liên tiế(bm vào đây đ xem)

Đim chun vào lp 10  tnh Tin Giang năm hc 2016-2017
Đ xem đim chun lp 10  tnh Tin Giang năm 2016-2017, bn Son tin như sau:
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
Soạn HB 23351 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
Soạn HB 23352 gửi 8785
3
Cái Bè
Soạn HB 23353 gửi 8785
4
Chợ Gạo
Soạn HB 23354 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
Soạn HB 23355 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
Soạn HB 23356 gửi 8785
7
Gò Công
Soạn HB 23357 gửi 8785
8
Gò Công Đông
Soạn HB 23358 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HB 23359 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
Soạn HB 23360 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
Soạn HB 23361 gửi 8785
12
Long Bình
Soạn HB 23362 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
Soạn HB 23363 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HB 23364 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
Soạn HB 23365 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HB 23366 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
Soạn HB 23367 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HB 23368 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HB 23369 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
Soạn HB 23370 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
Soạn HB 23371 gửi 8785
22
Phú Thạnh
Soạn HB 23372 gửi 8785
23
Phước Thạnh
Soạn HB 23373 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HB 23374 gửi 8785
25
Tân Hiệp
Soạn HB 23375 gửi 8785
26
Tân Phước
Soạn HB 23376 gửi 8785
27
Tân Thới
Soạn HB 23377 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
Soạn HB 23378 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
Soạn HB 23379 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
Soạn HB 23380 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
Soạn HB 23381 gửi 8785
32
Trương Định
Soạn HB 23382 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
Soạn HB 23383 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
Soạn HB 23384 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
Soạn HB 23385 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang
Soạn HB 23386 gửi 8785
37
Chuyên Ngữ văn
Soạn HB 23387 gửi 8785
38
Chuyên Toán
Soạn HB 23388 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HB 23389 gửi 8785
40
Chuyên Địa
Soạn HB 23390 gửi 8785
41
Chuyên Lý
Soạn HB 23391 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
Soạn HB 23392 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
Soạn HB 23393 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
Soạn HB 23394 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
Soạn HB 23395 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Tiền Giang năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Tiền Giang  năm học 2019-2020 bấm vào đây
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Tiền Giang , Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top