Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Lạng Sơn - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020  Tỉnh Lạng Sơn

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơnnăm học 2019 - 2020


Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau
Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB LSTentruong gửi 8785

Trong đó
- LS: Là ký hiệu tỉnh Lạng Sơn
- Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Việt Bắc - Lạng Sơn
Soạn HB LSVIETBAC gửi 8785
Trường
Soạn tin
Việt Bắc 
Soạn HB LSVIETBAC  gửi 8785
Can Lộc
Soạn HB LSCANLOC gửi 8785
Đồng Đăng 
Soạn HB LSDONGDANG  gửi 8785
Lộc Bình
Soạn HB LSLOCBINH gửi 8785
Na Dương
Soạn HB LSNADUONG gửi 8785
Tú Đoạn 
Soạn HB LSTUDOAN  gửi 8785
Đinh Lập
Soạn HB LSDINHLAP gửi 8785
Văn Lãng
Soạn HB LSVANLANG gửi 8785
Tràng Định
Soạn HB LSTRANGDINH gửi 8785
Văn Quan
Soạn HB LSVANQUAN gửi 8785
Lương Văn Tri
Soạn HB LSLUONGVANTRI gửi 8785
Bình Gia
Soạn HB LSBINHGIA gửi 8785
Bắc Sơn
Soạn HB LSBACSON gửi 8785
Vũ Lễ
Soạn HB LSVULE gửi 8785
Chi Lăng
Soạn HB LSCHILANG gửi 8785
Đồng Bành
Soạn HB LSDONGBANH gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HB LSHOABINH gửi 8785
Hữu Lũng
Soạn HB LSHUULUNG gửi 8785
Vân Nham
Soạn HB LSVANNHAM gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn HB Mãtrường gửi 8785

Trường
Soạn tin
Việt Bắc 
33490
Soạn HB 33490 gửi 8785
Can Lộc
33491
Soạn HB 33491 gửi 8785
Đồng Đăng 
33492
Soạn HB 33492 gửi 8785
Lộc Bình
33493
Soạn HB 33493 gửi 8785
Na Dương
33494
Soạn HB 33494 gửi 8785
Tú Đoạn 
33495
Soạn HB 33495 gửi 8785
Đinh Lập
33496
Soạn HB 33496 gửi 8785
Văn Lãng
33497
Soạn HB 33497 gửi 8785
Tràng Định
33498
Soạn HB 33498 gửi 8785
Văn Quan
33499
Soạn HB 33499 gửi 8785
Lương Văn Tri
33500
Soạn HB 33500 gửi 8785
Bình Gia
33501
Soạn HB 33501 gửi 8785
Bắc Sơn
33502
Soạn HB 33502 gửi 8785
Vũ Lễ
33503
Soạn HB 33503 gửi 8785
Chi Lăng
33504
Soạn HB 33504 gửi 8785
Đồng Bành
33505
Soạn HB 33505 gửi 8785
Hòa Bình
33506
Soạn HB 33506 gửi 8785
Hữu Lũng
33507
Soạn HB 33507 gửi 8785
Vân Nham
33508
Soạn HB 33508 gửi 8785

Lưu ý: - Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 
- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Lạng Sơn
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2016 - 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau
Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785
Cụ thể như sau


Trường THPT
Soạn tin
Việt Bắc 
Soạn: HB 24334 gửi 8785
Hữu Lũng
Soạn: HB 24335 gửi 8785
Can Lộc
Soạn: HB 24336 gửi 8785
Đồng Đăng 
Soạn: HB 24337 gửi 8785
Bắc Sơn
Soạn: HB 24338 gửi 8785
Bình Gia
Soạn: HB 24339 gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HB 24340 gửi 8785
Hòa Bình
Soạn: HB 24341 gửi 8785
Văn Lãng
Soạn: HB 24342 gửi 8785
Đồng Bành
Soạn: HB 24343 gửi 8785
Tràng Định
Soạn: HB 24344 gửi 8785
Văn Quan
Soạn: HB 24345 gửi 8785
Lương Văn Tri
Soạn: HB 24346 gửi 8785
Lộc Bình
Soạn: HB 24347 gửi 8785
Vũ Lễ
Soạn: HB 24348 gửi 8785
Na Dương
Soạn: HB 24349 gửi 8785
Vân Nham
Soạn: HB 24350 gửi 8785
Đinh Lập
Soạn: HB 24351 gửi 8785
Tú Đoạn 
Soạn: HB 24352 gửi 8785

Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, điểm chuẩn vào 10, Lạng Sơn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top