Đã có Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Hải Dương - Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh
Du học Nhật - Xuất khẩu lao động Nhật -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào - Thái Lan -> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Hải Dương
Chiều 13.6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương
Cách 1

Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bến Tắm
31676
Soạn HB 31676 gửi 8785
2
Bình Giang
31677
Soạn HB 31677 gửi 8785
3
Cẩm Giàng
31678
Soạn HB 31678 gửi 8785
4
Cẩm Giàng II
31679
Soạn HB 31679 gửi 8785
5
Cầu Xe
31680
Soạn HB 31680 gửi 8785
6
Chí Linh
31681
Soạn HB 31681 gửi 8785
7
Đoàn Thượng
31682
Soạn HB 31682 gửi 8785
8
Đồng Gia
31683
Soạn HB 31683 gửi 8785
9
Đường An
31684
Soạn HB 31684 gửi 8785
10
Gia Lộc
31685
Soạn HB 31685 gửi 8785
11
Gia Lộc II
31686
Soạn HB 31686 gửi 8785
12
Hà Bắc
31687
Soạn HB 31687 gửi 8785
13
Hà Đông
31688
Soạn HB 31688 gửi 8785
14
Hoàng Văn Thụ
31689
Soạn HB 31689 gửi 8785
15
Hồng Quang
31690
Soạn HB 31690 gửi 8785
16
Hưng Đạo
31691
Soạn HB 31691 gửi 8785
17
Kẻ Sặt
31692
Soạn HB 31692 gửi 8785
18
Khúc Thừa Dụ
31693
Soạn HB 31693 gửi 8785
19
Kim Thành
31694
Soạn HB 31694 gửi 8785
20
Kim Thành II
31695
Soạn HB 31695 gửi 8785
21
Kinh Môn
31696
Soạn HB 31696 gửi 8785
22
Kinh Môn II
31697
Soạn HB 31697 gửi 8785
23
Mạc Đĩnh Chi
31698
Soạn HB 31698 gửi 8785
24
Nam Sách
31699
Soạn HB 31699 gửi 8785
25
Nam Sách II
31700
Soạn HB 31700 gửi 8785
26
Nguyễn Bỉnh Khiêm
31701
Soạn HB 31701 gửi 8785
27
Nguyễn Du
31702
Soạn HB 31702 gửi 8785
28
Nhị Chiểu
31703
Soạn HB 31703 gửi 8785
29
Ninh Giang
31704
Soạn HB 31704 gửi 8785
30
Phả Lại
31705
Soạn HB 31705 gửi 8785
31
Phúc Thành
31706
Soạn HB 31706 gửi 8785
32
Quang Trung
31707
Soạn HB 31707 gửi 8785
33
Thanh Bình
31708
Soạn HB 31708 gửi 8785
34
Thanh Hà
31709
Soạn HB 31709 gửi 8785
35
Thanh Miện
31710
Soạn HB 31710 gửi 8785
36
Thanh Miện II
31711
Soạn HB 31711 gửi 8785
37
Thanh Miện III
31712
Soạn HB 31712 gửi 8785
38
Trần Phú
31713
Soạn HB 31713 gửi 8785
39
Tứ Kỳ
31714
Soạn HB 31714 gửi 8785
40
Tuệ Tĩnh
31715
Soạn HB 31715 gửi 8785

Cách 2
Trường THPT
Soạn tin
Bến Tắm
Soạn HB HDBENTAM gửi 8785
Bình Giang
Soạn HB HDBINHGIANG gửi 8785
Cẩm Giàng
Soạn HB HDCAMGIANG gửi 8785
Cẩm Giàng II
Soạn HB HDCAMGIANGII gửi 8785
Cầu Xe
Soạn HB HDCAUXE gửi 8785
Chí Linh
Soạn HB HDCHILINH gửi 8785
Đoàn Thượng
Soạn HB HDDOANTHUONG gửi 8785
Đồng Gia
Soạn HB HDDONGGIA gửi 8785
Đường An
Soạn HB HDDUONGAN gửi 8785
Gia Lộc
Soạn HB HDGIALOC gửi 8785
Gia Lộc II
Soạn HB HDGIALOCII gửi 8785
Hà Bắc
Soạn HB HDHABAC gửi 8785
Hà Đông
Soạn HB HDHADONG gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn HB HDHOANGVANTHU gửi 8785
Hồng Quang
Soạn HB HDHONGQUANG gửi 8785
Hưng Đạo
Soạn HB HDHUNGDAO gửi 8785
Kẻ Sặt
Soạn HB HDKESAT gửi 8785
Khúc Thừa Dụ
Soạn HB HDKHUCTHUADU gửi 8785
Kim Thành
Soạn HB HDKIMTHANH gửi 8785
Kim Thành II
Soạn HB HDKIMTHANHII gửi 8785
Kinh Môn
Soạn HB HDKINHMON gửi 8785
Kinh Môn II
Soạn HB HDKINHMONII gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Soạn HB HDMACDINHCHI gửi 8785
Nam Sách
Soạn HB HDNAMSACH gửi 8785
Nam Sách II
Soạn HB HDNAMSACHII gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HB HDNGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HB HDNGUYENDU gửi 8785
Nhị Chiểu
Soạn HB HDNHICHIEU gửi 8785
Ninh Giang
Soạn HB HDNINHGIANG gửi 8785
Phả Lại
Soạn HB HDPHALAI gửi 8785
Phúc Thành
Soạn HB HDPHUCTHANH gửi 8785
Quang Trung
Soạn HB HDQUANGTRUNG gửi 8785
Thanh Bình
Soạn HB HDTHANHBINH gửi 8785
Thanh Hà
Soạn HB HDTHANHHA gửi 8785
Thanh Miện
Soạn HB HDTHANHMIEN gửi 8785
Thanh Miện II
Soạn HB HDTHANHMIENII gửi 8785
Thanh Miện III
Soạn HB HDTHANHMIENIII gửi 8785
Trần Phú
Soạn HB HDTRANPHU gửi 8785
Tứ Kỳ
Soạn HB HDTUKY gửi 8785
Tuệ Tĩnh
Soạn HB HDTUETINH gửi 8785


Các trường đều có điểm trúng tuyển thấp hơn nhiều so với năm trước do kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020 có số lượng thí sinh tham gia giảm 2.922 em. Trong số 40 trường THPT công lập không chuyên thì có 01 Trườngcó điểm chuẩn trên 30. 24 trường có điểm trúng tuyển từ 20 đến dưới 30 điểm, 12 trường có điểm trúng tuyển từ 10 đến dưới 20 điểm và 3 trường có điểm trúng tuyển dưới 10 điểm.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018 - 2019, 8 trường có điểm trúng tuyển từ 30 trở lên và không có trường nào lấy dưới 10 điểm.

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top