Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An

Cách 1. Soạn tin theo tên trường như sau: 

Soạn HS NATentruong gửi 8785

Trong đó
NA: Là ký hiệu tỉnh Nghệ An
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An

Soạn HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Anh Sơn 1
Soạn: HS NAANHSON1 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
Soạn: HS NADIENCHAU2 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
Soạn: HS NADIENCHAU3 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
Soạn: HS NADIENCHAU4 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
Soạn: HS NADIENCHAU5 gửi 8785
6
Đô Lương 1
Soạn: HS NADOLUONG1 gửi 8785
7
Đô Lương 2
Soạn: HS NADOLUONG2 gửi 8785
8
Đô Lương 3
Soạn: HS NADOLUONG3 gửi 8785
9
Đô Lương 4
Soạn: HS NADOLUONG4 gửi 8785
10
Đông Hiếu
Soạn: HS NADONGHIEU gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
12
Kim Liên
Soạn: HS NAKIMLIEN gửi 8785
13
Nam Đàn 1
Soạn: HS NANAMDAN1 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
Soạn: HS NANGUYENDUCMAU gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn
Soạn: HS NANGUYENXUANON gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
Soạn: HS NAPHAMHONGTHAI gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
Soạn: HS NAPHANDANGLUU gửi 8785
18
Quỳ Hợp
Soạn: HS NAQUYHOP gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
Soạn: HS NAQUYNHLUU1 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
Soạn: HS NAQUYNHLUU2 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
Soạn: HS NAQUYNHLUU3 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
Soạn: HS NAQUYNHLUU4 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
Soạn: HS NATANKY3 gửi 8785
24
Tây Hiếu
Soạn: HS NATAYHIEU gửi 8785
25
Yên Thành 2
Soạn: HS NAYENTHANH2 gửi 8785
26
Bắc Yên Thành
Soạn: HS NABACYENTHANH gửi 8785
27
Hoàng Mai
Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785
28
Quỳ Hợp 2
Soạn: HS NAQUYHOP2 gửi 8785
29
THPT1/5
Soạn: HS NATHPT15 gửi 8785
30
Lê Hồng Phong
Soạn: HS NALê Hồng Phong gửi 8785
31
Nam Đàn
Soạn: HS NANAMDAN gửi 8785
32
Cửa Lò
Soạn: HS NACUALO gửi 8785
33
Hoàng Mai
Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785
34
Nguyễn Duy Trinh
Soạn: HS NANGUYENDUYTRINH gửi 8785
35
Nghi Lộc 4
Soạn: HS NANGHILOC4 gửi 8785
36
Nghi Lộc 5
Soạn: HS NANGHILOC5 gửi 8785
37
Thanh Chương 3
Soạn: HS NATHANHCHUONG3 gửi 8785
38
Nam Yên Thành
Soạn: HS NANAMYENTHANH gửi 8785
39
Con Cuông
Soạn: HS NACONCUONG gửi 8785
40
Tương Dương
Soạn: HS NATUONGDUONG gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn HS Mãtrường gửi 8785
Ví dụ Soạn HS 31891 gửi 8785
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Anh Sơn 1
31891
Soạn: HS 31891 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
31892
Soạn: HS 31892 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
31893
Soạn: HS 31893 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
31894
Soạn: HS 31894 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
31895
Soạn: HS 31895 gửi 8785
6
Đô Lương 1
31896
Soạn: HS 31896 gửi 8785
7
Đô Lương 2
31897
Soạn: HS 31897 gửi 8785
8
Đô Lương 3
31898
Soạn: HS 31898 gửi 8785
9
Đô Lương 4
31899
Soạn: HS 31899 gửi 8785
10
Đông Hiếu
31900
Soạn: HS 31900 gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
31901
Soạn: HS 31901 gửi 8785
12
Kim Liên
31902
Soạn: HS 31902 gửi 8785
13
Nam Đàn 1
31903
Soạn: HS 31903 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
31904
Soạn: HS 31904 gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
31905
Soạn: HS 31905 gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
31906
Soạn: HS 31906 gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
31907
Soạn: HS 31907 gửi 8785
18
Quỳ Hợp
31908
Soạn: HS 31908 gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
31909
Soạn: HS 31909 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
31910
Soạn: HS 31910 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
31911
Soạn: HS 31911 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
31912
Soạn: HS 31912 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
31913
Soạn: HS 31913 gửi 8785
24
Tây Hiếu
31914
Soạn: HS 31914 gửi 8785
25
Yên Thành 2
31915
Soạn: HS 31915 gửi 8785


Tặng gì cho con vào lớp 10? Bấm đây

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Soạn HS NA + tenlopchuyen gửi 8785

Trong đó
- NA: Là ký hiệu của Nghệ An
- Tên lớp chuyên viết liền, không dấu

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn lớp chuyên toán trường Chuyên Phan Bộ Châu - Nghệ An
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785

Điểm chuẩn sẽ gửi tới bạn ngay lập tức.
Cụ thể như sau
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Nga
Soạn HS NACHUYENNGA gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS NACHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS NACHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS NACHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS NACHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS NACHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HS NACHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS NACHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HS NACHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HS NACHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên KHTN
Soạn HS NACHUYENKHTN gửi 8785
Chuyên Ngữ
Soạn HS NACHUYENNGU gửi 8785


Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm 2020 được chúng tôi lưu trữ.

Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020.

Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 


Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm học 2021 - 2022
điểm chuẩn, Nghệ An, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn tuyển sinh - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top