Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Nam Định bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
An Phúc
31598
Soạn: HB 31598 gửi 8785
2
Đại An
31599
Soạn: HB 31599 gửi 8785
3
Đỗ Huy Liệu
31600
Soạn: HB 31600 gửi 8785
4
Giao Thủy
31601
Soạn: HB 31601 gửi 8785
5
Giao Thủy B
31602
Soạn: HB 31602 gửi 8785
6
Giao Thủy C
31603
Soạn: HB 31603 gửi 8785
7
A Hải Hậu
31604
Soạn: HB 31604 gửi 8785
8
B Hải Hậu
31605
Soạn: HB 31605 gửi 8785
9
C Hải Hậu
31606
Soạn: HB 31606 gửi 8785
10
Hoàng Văn Thụ
31607
Soạn: HB 31607 gửi 8785
11
Lê Quý Đôn
31608
Soạn: HB 31608 gửi 8785
12
Lương Thế Vinh
31609
Soạn: HB 31609 gửi 8785
13
Lý Nhân Tông
31610
Soạn: HB 31610 gửi 8785
14
Lý Tự Trọng
31611
Soạn: HB 31611 gửi 8785
15
Mỹ Lộc
31612
Soạn: HB 31612 gửi 8785
16
Mỹ Tho
31613
Soạn: HB 31613 gửi 8785
17
Nam Trực
31614
Soạn: HB 31614 gửi 8785
18
A Nghĩa Hưng
31615
Soạn: HB 31615 gửi 8785
19
B Nghĩa Hưng
31616
Soạn: HB 31616 gửi 8785
20
C Nghĩa Hưng
31617
Soạn: HB 31617 gửi 8785
21
Nghĩa Minh
31618
Soạn: HB 31618 gửi 8785
22
Ngô Quyền
31619
Soạn: HB 31619 gửi 8785
23
Nguyễn Bính
31620
Soạn: HB 31620 gửi 8785
24
Nguyễn Du
31621
Soạn: HB 31621 gửi 8785
25
Nguyễn Đức Thuận
31622
Soạn: HB 31622 gửi 8785
26
Nguyễn Huệ
31623
Soạn: HB 31623 gửi 8785
27
Nguyễn Khuyến
31624
Soạn: HB 31624 gửi 8785
28
Nguyễn Trãi
31625
Soạn: HB 31625 gửi 8785
29
Nguyễn Trường Thúy
31626
Soạn: HB 31626 gửi 8785
30
Phạm Văn Nghị
31627
Soạn: HB 31627 gửi 8785
31
Quất Lâm
31628
Soạn: HB 31628 gửi 8785
32
Thịnh Long
31629
Soạn: HB 31629 gửi 8785
33
Tống Văn Trân
31630
Soạn: HB 31630 gửi 8785
34
Trần Hưng Đạo
31631
Soạn: HB 31631 gửi 8785
35
Trần Nhân Tông
31632
Soạn: HB 31632 gửi 8785
36
Trần Quốc Tuấn
31633
Soạn: HB 31633 gửi 8785
37
Trần Văn Bảo
31634
Soạn: HB 31634 gửi 8785
38
Trần Văn Lan
31635
Soạn: HB 31635 gửi 8785
39
Trực Ninh
31636
Soạn: HB 31636 gửi 8785
40
Trực Ninh B
31637
Soạn: HB 31637 gửi 8785
41
Vũ Văn Hiếu
31638
Soạn: HB 31638 gửi 8785
42
Xuân Trường
31639
Soạn: HB 31639 gửi 8785
43
Xuân Trường B
31640
Soạn: HB 31640 gửi 8785
44
Xuân Trường C
31641
Soạn: HB 31641 gửi 8785


Tham khảo thêm
Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  Nam Định năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:
Tên trường THPT
Soạn tin
Giao Thủy
Soạn: HB 23911 gửi 8785
A Hải Hậu
Soạn: HB 23912 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HB 23913 gửi 8785
Xuân Trường B
Soạn: HB 23914 gửi 8785
Nam Trực
Soạn: HB 23915 gửi 8785
Trần Văn Bảo
Soạn: HB 23916 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB 23917 gửi 8785
Giao Thủy C
Soạn: HB 23918 gửi 8785
B Nghĩa Hưng
Soạn: HB 23919 gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HB 23920 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HB 23921 gửi 8785
Tống Văn Trân
Soạn: HB 23922 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB 23923 gửi 8785
Giao Thủy B
Soạn: HB 23924 gửi 8785
A Nghĩa Hưng
Soạn: HB 23925 gửi 8785
Trực Ninh
Soạn: HB 23926 gửi 8785
Xuân Trường
Soạn: HB 23927 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HB 23928 gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn: HB 23929 gửi 8785
Mỹ Lộc
Soạn: HB 23930 gửi 8785
C Hải Hậu
Soạn: HB 23931 gửi 8785
Xuân Trường C
Soạn: HB 23932 gửi 8785
Nguyễn Bính
Soạn: HB 23933 gửi 8785
C Nghĩa Hưng
Soạn: HB 23934 gửi 8785
Vũ Văn Hiếu
Soạn: HB 23935 gửi 8785
Mỹ Tho
Soạn: HB 23936 gửi 8785
Nghĩa Minh
Soạn: HB 23937 gửi 8785
Trực Ninh B
Soạn: HB 23938 gửi 8785
B Hải Hậu
Soạn: HB 23939 gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HB 23940 gửi 8785
Nguyễn Trường Thúy
Soạn: HB 23941 gửi 8785
Phạm Văn Nghị
Soạn: HB 23942 gửi 8785
Quất Lâm
Soạn: HB 23943 gửi 8785
Trần Nhân Tông
Soạn: HB 23944 gửi 8785
Trần Văn Lan
Soạn: HB 23945 gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HB 23946 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HB 23947 gửi 8785
Nguyễn Đức Thuận
Soạn: HB 23948 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB 23949 gửi 8785
Đại An
Soạn: HB 23950 gửi 8785
Lý Nhân Tông
Soạn: HB 23951 gửi 8785
An Phúc
Soạn: HB 23952 gửi 8785
Thịnh Long
Soạn: HB 23953 gửi 8785
Đỗ Huy Liệu
Soạn: HB 23954 gửi 8785STT
Tên trường THPT
Soạn tin
Chuyên Lê Hồng Phong
45
Chuyên Toán
Soạn: HB 23442 gửi 8785
46
Chuyên  Tin
Soạn: HB 23443 gửi 8785
47
Chuyên Lý
Soạn: HB 23444 gửi 8785
48
Chuyên Hóa
Soạn: HB 23445 gửi 8785
49
Chuyên Sinh
Soạn: HB 23446 gửi 8785
50
Chuyên Văn
Soạn: HB 23447 gửi 8785
51
Chuyên Sử
Soạn: HB 23448 gửi 8785
52
Chuyên Địa
Soạn: HB 23449 gửi 8785
53
Chuyên Anh
Soạn: HB 23450 gửi 8785
54
Chuyên Nga
Soạn: HB 23451 gửi 8785
55
Chuyên Pháp
Soạn: HB 23452 gửi 8785
56
Không chuyên KHTN
Soạn: HB 23453 gửi 8785
57
Không chuyên KHXH
Soạn: HB 23454 gửi 8785

Nam Định, Xem điểm chuẩn, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào lớp 10, Điểm chuẩn 20170 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top