Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng 


Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn: HB DN + Tên trường gửi 8785

Trong đó
DN: Là ký hiệu Đà Nẵng
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường HOAVANG
Soạn HS DNHOAVANG gửi 8785


Trường THPT
Soạn tin
Cẩm Lệ
Soạn: HB DNCamLe gửi 8785
Hòa Vang
Soạn: HB DNHoaVang gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
Soạn: HB DNHoangHoaTham gửi 8785
Liên Chiểu
Soạn: HB DNLienChieu gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HB DNNgoQuyen gửi 8785
Ngũ Hành Sơn
Soạn: HB DNNguHanHBon gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HB DNNguyenHien gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
Soạn: HB DNNguyenThuongHien gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB DNNguyenTrai gửi 8785
Ông Ích Khiêm
Soạn: HB DNOngIchKhiem gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HB DNPhamPhuThu gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HB DNPhanChauTrinh gửi 8785
Phan Thành Tài
Soạn: HB DNPhanThanhTai gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HB DNThaiPhien gửi 8785
Thanh Khê
Soạn: HB DNThanhKhe gửi 8785
Tôn Thất Tùng
Soạn: HB DNTonThatTung gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB DNTranPhu gửi 8785
Võ Chí Công
Soạn: HB DNVoChiCong gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB DNNguyenKhuyen gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Cẩm Lệ
30865
Soạn: HB 30865 gửi 8785
Hòa Vang
30866
Soạn: HB 30866 gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
30867
Soạn: HB 30867 gửi 8785
Liên Chiểu
30868
Soạn: HB 30868 gửi 8785
Ngô Quyền
30869
Soạn: HB 30869 gửi 8785
Ngũ Hành Sơn
30870
Soạn: HB 30870 gửi 8785
Nguyễn Hiền
30871
Soạn: HB 30871 gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
30872
Soạn: HB 30872 gửi 8785
Nguyễn Trãi
30873
Soạn: HB 30873 gửi 8785
Ông Ích Khiêm
30874
Soạn: HB 30874 gửi 8785
Phạm Phú Thứ
30875
Soạn: HB 30875 gửi 8785
Phan Châu Trinh
30876
Soạn: HB 30876 gửi 8785
Phan Thành Tài
30877
Soạn: HB 30877 gửi 8785
Thái Phiên
30878
Soạn: HB 30878 gửi 8785
Thanh Khê
30879
Soạn: HB 30879 gửi 8785
Tôn Thất Tùng
30880
Soạn: HB 30880 gửi 8785
Trần Phú
30881
Soạn: HB 30881 gửi 8785
Võ Chí Công
30882
Soạn: HB 30882 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
33731
Soạn: HB 33731 gửi 8785
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HB DNCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Vật lý
Soạn: HB DNCHUYENVATLY gửi 8785
Chuyên Hóa học
Soạn: HB DNCHUYENHOAHOC gửi 8785
Chuyên Sinh học
Soạn: HB DNCHUYENSINHHOC gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HB DNCHUYENNGUVAN gửi 8785
Chuyên Lịch sử
Soạn: HB DNCHUYENLICHBU gửi 8785
Chuyên Địa lý
Soạn: HB DNCHUYENDIALY gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HB DNCHUYENTIENGANH gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn: HB DNCHUYENTINHOC gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HB DNCHUYENTIENGPHAP gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật
Soạn: HB DNCHUYENTIENGNHAT gửi 8785

STT
Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
1
Chuyên Toán
30883
Soạn: HB 30883 gửi 8785
2
Chuyên Vật lý
30884
Soạn: HB 30884 gửi 8785
3
Chuyên Hóa học
30885
Soạn: HB 30885 gửi 8785
4
Chuyên Sinh học
30886
Soạn: HB 30886 gửi 8785
5
Chuyên Ngữ văn
30887
Soạn: HB 30887 gửi 8785
6
Chuyên Lịch sử
30888
Soạn: HB 30888 gửi 8785
7
Chuyên Địa lý
30889
Soạn: HB 30889 gửi 8785
8
Chuyên Tiếng Anh
30890
Soạn: HB 30890 gửi 8785
9
Chuyên Tin học
30891
Soạn: HB 30891 gửi 8785
10
Chuyên Tiếng Pháp
30892
Soạn: HB 30892 gửi 8785
11
Chuyên Tiếng Nhật
30893
Soạn: HB 30893 gửi 8785
Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề. 

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2019-2020 bấm vào đây

điểm chuẩn, Đà Nẵng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top