Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương nhiều năm
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 là tiêu chí khá quan trọng giúp bạn lựa chọn và đánh giá trường khi chọn để thi vào lớp 10.

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương như sau: 

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Cụ thể như sau

Cách 1.
Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Cụ thể như sau

Trường THPT
Soạn tin
Bến Tắm
37194
Soạn HS 37194 gửi 8785
Bình Giang
37195
Soạn HS 37195 gửi 8785
Cẩm Giàng
37196
Soạn HS 37196 gửi 8785
Cẩm Giàng II
37197
Soạn HS 37197 gửi 8785
Cầu Xe
37198
Soạn HS 37198 gửi 8785
Chí Linh
37199
Soạn HS 37199 gửi 8785
Đoàn Thượng
37200
Soạn HS 37200 gửi 8785
Đồng Gia
37201
Soạn HS 37201 gửi 8785
Đường An
37202
Soạn HS 37202 gửi 8785
Gia Lộc
37203
Soạn HS 37203 gửi 8785
Gia Lộc II
37204
Soạn HS 37204 gửi 8785
Hà Bắc
37205
Soạn HS 37205 gửi 8785
Hà Đông
37206
Soạn HS 37206 gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
37207
Soạn HS 37207 gửi 8785
Hồng Quang
37208
Soạn HS 37208 gửi 8785
Hưng Đạo
37209
Soạn HS 37209 gửi 8785
Kẻ Sặt
37210
Soạn HS 37210 gửi 8785
Khúc Thừa Dụ
37211
Soạn HS 37211 gửi 8785
Kim Thành
37212
Soạn HS 37212 gửi 8785
Kim Thành II
37213
Soạn HS 37213 gửi 8785
Kinh Môn
37214
Soạn HS 37214 gửi 8785
Kinh Môn II
37215
Soạn HS 37215 gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
37216
Soạn HS 37216 gửi 8785
Nam Sách
37217
Soạn HS 37217 gửi 8785
Nam Sách II
37218
Soạn HS 37218 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
37219
Soạn HS 37219 gửi 8785
Nguyễn Du
37220
Soạn HS 37220 gửi 8785
Nhị Chiểu
37221
Soạn HS 37221 gửi 8785
Ninh Giang
37222
Soạn HS 37222 gửi 8785
Phả Lại
37223
Soạn HS 37223 gửi 8785
Phúc Thành
37224
Soạn HS 37224 gửi 8785
Quang Trung
37225
Soạn HS 37225 gửi 8785
Thanh Bình
37226
Soạn HS 37226 gửi 8785
Thanh Hà
37227
Soạn HS 37227 gửi 8785
Thanh Miện
37228
Soạn HS 37228 gửi 8785
Thanh Miện II
37229
Soạn HS 37229 gửi 8785
Thanh Miện III
37230
Soạn HS 37230 gửi 8785
Trần Phú
37231
Soạn HS 37231 gửi 8785
Tứ Kỳ
37232
Soạn HS 37232 gửi 8785
Tuệ Tĩnh
37233
Soạn HS 37233 gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo tên trường
Soạn HS TKHD Tên trường gửi 8785
Tên trường viết liền, không dấu, cụ thể như sau

Trường THPT
Soạn tin
Bến Tắm
Soạn HS TKHDBENTAM gửi 8785
Bình Giang
Soạn HS TKHDBINHGIANG gửi 8785
Cẩm Giàng
Soạn HS TKHDCAMGIANG gửi 8785
Cẩm Giàng II
Soạn HS TKHDCAMGIANGII gửi 8785
Cầu Xe
Soạn HS TKHDCAUXE gửi 8785
Chí Linh
Soạn HS TKHDCHILINH gửi 8785
Đoàn Thượng
Soạn HS TKHDDOANTHUONG gửi 8785
Đồng Gia
Soạn HS TKHDDONGGIA gửi 8785
Đường An
Soạn HS TKHDDUONGAN gửi 8785
Gia Lộc
Soạn HS TKHDGIALOC gửi 8785
Gia Lộc II
Soạn HS TKHDGIALOCII gửi 8785
Hà Bắc
Soạn HS TKHDHABAC gửi 8785
Hà Đông
Soạn HS TKHDHADONG gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn HS TKHDHOANGVANTHU gửi 8785
Hồng Quang
Soạn HS TKHDHONGQUANG gửi 8785
Hưng Đạo
Soạn HS TKHDHUNGDAO gửi 8785
Kẻ Sặt
Soạn HS TKHDKESAT gửi 8785
Khúc Thừa Dụ
Soạn HS TKHDKHUCTHUADU gửi 8785
Kim Thành
Soạn HS TKHDKIMTHANH gửi 8785
Kim Thành II
Soạn HS TKHDKIMTHANHII gửi 8785
Kinh Môn
Soạn HS TKHDKINHMON gửi 8785
Kinh Môn II
Soạn HS TKHDKINHMONII gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Soạn HS TKHDMACDINHCHI gửi 8785
Nam Sách
Soạn HS TKHDNAMSACH gửi 8785
Nam Sách II
Soạn HS TKHDNAMSACHII gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HS TKHDNGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HS TKHDNGUYENDU gửi 8785
Nhị Chiểu
Soạn HS TKHDNHICHIEU gửi 8785
Ninh Giang
Soạn HS TKHDNINHGIANG gửi 8785
Phả Lại
Soạn HS TKHDPHALAI gửi 8785
Phúc Thành
Soạn HS TKHDPHUCTHANH gửi 8785
Quang Trung
Soạn HS TKHDQUANGTRUNG gửi 8785
Thanh Bình
Soạn HS TKHDTHANHBINH gửi 8785
Thanh Hà
Soạn HS TKHDTHANHHA gửi 8785
Thanh Miện
Soạn HS TKHDTHANHMIEN gửi 8785
Thanh Miện II
Soạn HS TKHDTHANHMIENII gửi 8785
Thanh Miện III
Soạn HS TKHDTHANHMIENIII gửi 8785
Trần Phú
Soạn HS TKHDTRANPHU gửi 8785
Tứ Kỳ
Soạn HS TKHDTUKY gửi 8785
Tuệ Tĩnh
Soạn HS TKHDTUETINH gửi 8785
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương nhiều năm

Hải Dương, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top