Đã có Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 Ninh Bình - Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh
Du học Nhật - Xuất khẩu lao động Nhật -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào - Thái Lan -> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2019-2020


Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2019-2020

Đã có Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 Ninh Bình
Xem điểm chuẩn vào lớp 10  tại Ninh Bình bạn soạn tin như sau:


Có thể bạn quan tâm:

-> Xem điểm chuẩn các trường chuyên

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB NBTêntrường gửi 8785
Trong đó
BB là viết tắt của Ninh Bình
Tên trường là trường bạn xem điểm. Tên trường viết liền, không dấu
Ví dụ. Xem điểm chuẩn trường Bình Minh


Soạn HB NBBINHMINH gửi 8785

Trường
Soạn tin
Bình Minh
Soạn HB NBBinhMinh gửi 8785
Dân tộc Nội trú
Soạn HB NBDantocNoitru gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
Soạn HB NBHoaLuATPNB gửi 8785
Yên Khánh A
Soạn HB NBYenKhanhA gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HB NBNguyenHue gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
Soạn HB NBTranHungDaoTPNB gửi 8785
Kim Sơn A
Soạn HB NBKimSonA gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
Soạn HB NBDinhTienHoang gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HB NBHoaLuAHoaLu gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
Soạn HB NBNgoThiNham gửi 8785
Yên Mô B
Soạn HB NBYenMoB gửi 8785
Kim Sơn B
Soạn HB NBKimSonB gửi 8785
Gia Viễn B
Soạn HB NBGiaVienB gửi 8785
Nho Quan A
Soạn HB NBNhoQuanA gửi 8785
Gia Viễn A
Soạn HB NBGiaVienA gửi 8785
Yên Khánh B
Soạn HB NBYenKhanhB gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
Soạn HB NBNinhBinh–BacLieu gửi 8785
Vũ Duy Thanh
Soạn HB NBVuDuyThanh gửi 8785
Kim Sơn C
Soạn HB NBKimSonC gửi 8785
Gia Viễn C
Soạn HB NBGiaVienC gửi 8785
Nho Quan B
Soạn HB NBNhoQuanB gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HB NBTranHungDaoHoaLu gửi 8785
Nho Quan C
Soạn HB NBNhoQuanC gửi 8785
Tạ Uyên
Soạn HB NBTaUyen gửi 8785
Yên Mô A
Soạn HB NBYenMoA gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Trường
Soạn tin
Bình Minh
34953
Soạn HB 34953 gửi 8785
Dân tộc Nội trú
34954
Soạn HB 34954 gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
34955
Soạn HB 34955 gửi 8785
Gia Viễn A
34956
Soạn HB 34956 gửi 8785
Gia Viễn B
34957
Soạn HB 34957 gửi 8785
Gia Viễn C
34958
Soạn HB 34958 gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
34959
Soạn HB 34959 gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
34960
Soạn HB 34960 gửi 8785
Kim Sơn A
34961
Soạn HB 34961 gửi 8785
Kim Sơn B
34962
Soạn HB 34962 gửi 8785
Kim Sơn C
34963
Soạn HB 34963 gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
34964
Soạn HB 34964 gửi 8785
Nguyễn Huệ
34965
Soạn HB 34965 gửi 8785
Nho Quan A
34966
Soạn HB 34966 gửi 8785
Nho Quan B
34967
Soạn HB 34967 gửi 8785
Nho Quan C
34968
Soạn HB 34968 gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
34969
Soạn HB 34969 gửi 8785
Tạ Uyên
34970
Soạn HB 34970 gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
34971
Soạn HB 34971 gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
34972
Soạn HB 34972 gửi 8785
Vũ Duy Thanh
34973
Soạn HB 34973 gửi 8785
Yên Khánh A
34974
Soạn HB 34974 gửi 8785
Yên Khánh B
34975
Soạn HB 34975 gửi 8785
Yên Mô A
34976
Soạn HB 34976 gửi 8785
Yên Mô B
34977
Soạn HB 34977 gửi 8785


Tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình nhiều năm liên tiếp (Xem tại đây)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2019-2020 bấm vào đây
điểm chuẩn, Ninh Bình, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top