Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Thái Bình - Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh
Du học Nhật - Xuất khẩu lao động Nhật -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào - Thái Lan -> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình năm học 2019-2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình năm học 2019-2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình năm học 2019-2020

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình 


Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn HB TBTêntrường gửi 8785
Trong đó
TB là viết tắt của Thái Bình
Tên trường là trường bạn xem điểm. Tên trường viết liền, không dấu
Ví dụ. Xem điểm chuẩn trường Hưng Nhân
Soạn HB TBHUNGNHAN gửi 8785

Tên trường
Soạn tin
Hưng Nhân
Soạn HB TBHUNGNHAN gửi 8785
Bắc Duyên Hà
Soạn HB TBBACDUYENHA gửi 8785
Nam Duyên Hà
Soạn HB TBNAMDUYENHA gửi 8785
Đông Hưng Hà
Soạn HB TBDONGHUNGHA gửi 8785
Quỳnh Côi
Soạn HB TBQUYNHCOI gửi 8785
Quỳnh Thọ
Soạn HB TBQUYNHTHO gửi 8785
Phụ Dực
Soạn HB TBPHUDUC gửi 8785
Tiên Hưng
Soạn HB TBTIENHUNG gửi 8785
Bắc Đông Quan
Soạn HB TBBACDONGQUAN gửi 8785
Nam Đông Quan
Soạn HB TBNAMDONGQUAN gửi 8785
Mê Linh
Soạn HB TBMELINH gửi 8785
Đông Thụy Anh
Soạn HB TBDONGTHUYANH gửi 8785
Tây Thụy Anh
Soạn HB TBTAYTHUYANH gửi 8785
Thái Ninh
Soạn HB TBTHAININH gửi 8785
Thái Phúc
Soạn HB TBTHAIPHUC gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn HB TBLEQUYDON gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
Soạn HB TBNGUYENDUCCANH gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn HB TBNGUYENTRAI gửi 8785
Vũ Tiên
Soạn HB TBVUTIEN gửi 8785
Lý Bôn
Soạn HB TBLYBON gửi 8785
Phạm Quang Thẩm
Soạn HB TBPHAMQUANGTHAM gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HB TBNGUYENDU gửi 8785
Bắc Kiến Xương
Soạn HB TBBACKIENXUONG gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HB TBCHUVANAN gửi 8785
Bình Thanh
Soạn HB TBBINHTHANH gửi 8785
Tây Tiền Hải
Soạn HB TBTAYTIENHAI gửi 8785
Nam Tiền Hải
Soạn HB TBNAMTIENHAI gửi 8785
Đông Tiền Hải
Soạn HB TBDONGTIENHAI gửi 8785
Cách 2. Soạn theo Mã trường
Soạn HB Mã trường gửi 8785

Tên trường
Soạn tin
Hưng Nhân
32026
Soạn HB 32026 gửi 8785
Bắc Duyên Hà
32027
Soạn HB 32027 gửi 8785
Nam Duyên Hà
32028
Soạn HB 32028 gửi 8785
Đông Hưng Hà
32029
Soạn HB 32029 gửi 8785
Quỳnh Côi
32030
Soạn HB 32030 gửi 8785
Quỳnh Thọ
32031
Soạn HB 32031 gửi 8785
Phụ Dực
32032
Soạn HB 32032 gửi 8785
Tiên Hưng
32033
Soạn HB 32033 gửi 8785
Bắc Đông Quan
32034
Soạn HB 32034 gửi 8785
Nam Đông Quan
32035
Soạn HB 32035 gửi 8785
Mê Linh
32036
Soạn HB 32036 gửi 8785
Đông Thụy Anh
32037
Soạn HB 32037 gửi 8785
Tây Thụy Anh
32038
Soạn HB 32038 gửi 8785
Thái Ninh
32039
Soạn HB 32039 gửi 8785
Thái Phúc
32040
Soạn HB 32040 gửi 8785
Lê Quý Đôn
32041
Soạn HB 32041 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
32042
Soạn HB 32042 gửi 8785
Nguyễn Trãi
32043
Soạn HB 32043 gửi 8785
Vũ Tiên
32044
Soạn HB 32044 gửi 8785
Lý Bôn
32045
Soạn HB 32045 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm
32046
Soạn HB 32046 gửi 8785
Nguyễn Du
32047
Soạn HB 32047 gửi 8785
Bắc Kiến Xương
32048
Soạn HB 32048 gửi 8785
Chu Văn An
32049
Soạn HB 32049 gửi 8785
Bình Thanh
32050
Soạn HB 32050 gửi 8785
Tây Tiền Hải
32051
Soạn HB 32051 gửi 8785
Nam Tiền Hải
32052
Soạn HB 32052 gửi 8785
Đông Tiền Hải
32053
Soạn HB 32053 gửi 8785

Có thể bạn quan tâm:

-> Xem điểm chuẩn các trường chuyên

=> Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm

=> Xem điểm chuẩn các tỉnh khác, bấm vào đây

Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề. 
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình năm học 2019-2020 bấm vào đây

điểm chuẩn,  Thái Bình, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top