Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2019-2020

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB QNG+Têntrường gửi 8785

Tên trường
Soạn tin
Ba Gia
Soạn HB QNGBAGIA gửi 8785
Bình Sơn
Soạn HB QNGBINHBON gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HB QNGCHUVANAN gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB QNGHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn HB QNGLEQUYDON gửi 8785
Lê Trung Đình
Soạn HB QNGLETRUNGDINH gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn HB QNGLUONGTHEVINH gửi 8785
Nguyễn Công Phương
Soạn HB QNGNGUYENCONGPHUONG gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn HB QNGNGUYENCONGTRU gửi 8785
Phạm Văn Đồng
Soạn HB QNGPHAMVANDONG gửi 8785
Số 1 Đức Phổ
Soạn HB QNGSO1DUCPHO gửi 8785
số 1 Nghĩa Hành
Soạn HB QNGSO1NGHIAHANH gửi 8785
số 1 Tư Nghĩa
Soạn HB QNGSO1TUNGHIA gửi 8785
số 2 Đức Phổ
Soạn HB QNGSO2DUCPHO gửi 8785
số 2 Mộ Đức
Soạn HB QNGSO2MODUC gửi 8785
số 2 Nghĩa Hành
Soạn HB QNGSO2NGHIAHANH gửi 8785
số 2 Tư Nghĩa
Soạn HB QNGSO2TUNGHIA gửi 8785
Sơn Mỹ
Soạn HB QNGSONMY gửi 8785
Thu Xà
Soạn HB QNGTHUXA gửi 8785
Trần Kỳ Phong
Soạn HB QNGTRANKYPHONG gửi 8785
Trần Quang Diệu
Soạn HB QNGTRANQUANGDIEU gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn HB QNGTRANQUOCTUAN gửi 8785
Vạn Tường
Soạn HB QNGVANTUONG gửi 8785
Võ Nguyên Giáp
Soạn HB QNGVONGUYENGIAP gửi 8785


Cách 1. Soạn tin theo mã trường
Son: HB mãtrường gi 8785

Tên trường
Soạn tin
Ba Gia
31939
Soạn HB 31939  gửi 8785
Bình Sơn
31940
Soạn HB 31940  gửi 8785
Chu Văn An
31941
Soạn HB 31941  gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
31942
Soạn HB 31942  gửi 8785
Lê Quý Đôn
31943
Soạn HB 31943  gửi 8785
Lê Trung Đình
31944
Soạn HB 31944  gửi 8785
Lương Thế Vinh
31945
Soạn HB 31945  gửi 8785
Nguyễn Công Phương
31946
Soạn HB 31946  gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
31947
Soạn HB 31947  gửi 8785
Phạm Văn Đồng
31948
Soạn HB 31948  gửi 8785
Số 1 Đức Phổ
31949
Soạn HB 31949  gửi 8785
số 1 Nghĩa Hành
31950
Soạn HB 31950  gửi 8785
số 1 Tư Nghĩa
31951
Soạn HB 31951  gửi 8785
số 2 Đức Phổ
31952
Soạn HB 31952  gửi 8785
số 2 Mộ Đức
31953
Soạn HB 31953  gửi 8785
số 2 Nghĩa Hành
31954
Soạn HB 31954  gửi 8785
số 2 Tư Nghĩa
31955
Soạn HB 31955  gửi 8785
Sơn Mỹ
31956
Soạn HB 31956  gửi 8785
Thu Xà
31957
Soạn HB 31957  gửi 8785
Trần Kỳ Phong
31958
Soạn HB 31958  gửi 8785
Trần Quang Diệu
31959
Soạn HB 31959  gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
31960
Soạn HB 31960  gửi 8785
Vạn Tường
31961
Soạn HB 31961  gửi 8785
Võ Nguyên Giáp
31962
Soạn HB 31962  gửi 8785


Chuyên Lê Khiết
Soạn tin
Chuyên Anh
31963
Soạn HB 31963 gửi 8785
Chuyên Toán
31964
Soạn HB 31964 gửi 8785
Chuyên Hóa
31965
Soạn HB 31965 gửi 8785
Chuyên Văn
31966
Soạn HB 31966 gửi 8785
Chuyên  Lý
31967
Soạn HB 31967 gửi 8785
Chuyên Sinh
31968
Soạn HB 31968 gửi 8785
Chuyên Tin
31969
Soạn HB 31969 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
31970
Soạn HB 31970 gửi 8785
Lớp không chuyên
31971
Soạn HB 31971 gửi 8785
Chuyên Địa lý
31972
Soạn HB 31972 gửi 8785

Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn
2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2019-2020 bấm vào đây

điểm chuẩn, Quảng NgãiQuảng Ngãi, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top