Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng bạn gái ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long  năm học 2019-2020 mhư sau


Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn: HB VL+ Tên trường gửi 8785
Trong đó
VL: Là ký hiệu Vĩnh Long
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Lưu Văn Liệt
Soạn HB VLLưuVanViet gửi 8785

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Lưu Văn Liệt
Soạn HB VLLuuVanLiet gửi 8785
2
Nguyễn Thông
Soạn HB VLNguyenThong gửi 8785
3
Trưng Vương
Soạn HB VLTrungVuong gửi 8785
4
Vĩnh Long
Soạn HB VLVinhLong gửi 8785
5
Năng khiếu TDTT
Soạn HB VLNangkhieuTDTT gửi 8785
6
Phạm Hùng
Soạn HB VLPhamHung gửi 8785
7
Phú Quới
Soạn HB VLPhuQuoi gửi 8785
8
Hòa Ninh
Soạn HB VLHoaNinh gửi 8785
9
Mang Thít
Soạn HB VLMangThit gửi 8785
10
Nguyễn Văn Thiệt
Soạn HB VLNguyenVanThiet gửi 8785
11
Mỹ Phước
Soạn HB VLMyPhuoc gửi 8785
12
Võ Văn Kiệt
Soạn HB VLVoVanKiet gửi 8785
13
Nguyễn Hiếu Tự
Soạn HB VLNguyenHieuTu gửi 8785
14
Hiếu Phụng
Soạn HB VLHieuPhung gửi 8785
15
Hiếu Nhơn
Soạn HB VLHieuNhon gửi 8785
16
Bình Minh
Soạn HB VLBinhMinh gửi 8785
17
Hoàng Thái Hiếu
Soạn HB VLHoangThaiHieu gửi 8785
18
Tân Quới
Soạn HB VLTanQuoi gửi 8785
19
Tân Lược
Soạn HB VLTanLuoc gửi 8785
20
Mỹ Thuận
Soạn HB VLMyThuan gửi 8785
21
Trần Đại Nghĩa
Soạn HB VLTranDaiNghia gửi 8785
22
Tam Bình
Soạn HB VLTamBinh gửi 8785
23
Long Phú
Soạn HB VLLongPhu gửi 8785
24
Phú Thịnh
Soạn HB VLPhuThinh gửi 8785
25
Phan Văn Hòa
Soạn HB VLPhanVanHoa gửi 8785
26
Trà Ôn
Soạn HB VLTraOn gửi 8785
27
Lê Thanh Mừng
Soạn HB VLLeThanhMung gửi 8785
28
Hựu Thành
Soạn HB VLHuuThanh gửi 8785
29
Vĩnh Xuân
Soạn HB VLVinhXuan gửi 8785
30
Hòa Bình
Soạn HB VLHoaBinh gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Son: HB mãtrường gi 8785

Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
32145
Soạn HB 32145 gửi 8785
Nguyễn Thông
32146
Soạn HB 32146 gửi 8785
Trưng Vương
32147
Soạn HB 32147 gửi 8785
Vĩnh Long
32148
Soạn HB 32148 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
32149
Soạn HB 32149 gửi 8785
Phạm Hùng
32150
Soạn HB 32150 gửi 8785
Phú Quới
32151
Soạn HB 32151 gửi 8785
Hòa Ninh
32152
Soạn HB 32152 gửi 8785
Mang Thít
32153
Soạn HB 32153 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
32154
Soạn HB 32154 gửi 8785
Mỹ Phước
32155
Soạn HB 32155 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
32156
Soạn HB 32156 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
32157
Soạn HB 32157 gửi 8785
Hiếu Phụng
32158
Soạn HB 32158 gửi 8785
Hiếu Nhơn
32159
Soạn HB 32159 gửi 8785
Bình Minh
32160
Soạn HB 32160 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
32161
Soạn HB 32161 gửi 8785
Tân Quới
32162
Soạn HB 32162 gửi 8785
Tân Lược
32163
Soạn HB 32163 gửi 8785
Mỹ Thuận
32164
Soạn HB 32164 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
32165
Soạn HB 32165 gửi 8785
Tam Bình
32166
Soạn HB 32166 gửi 8785
Long Phú
32167
Soạn HB 32167 gửi 8785
Phú Thịnh
32168
Soạn HB 32168 gửi 8785
Phan Văn Hòa
32169
Soạn HB 32169 gửi 8785
Trà Ôn
32170
Soạn HB 32170 gửi 8785
Lê Thanh Mừng
32171
Soạn HB 32171 gửi 8785
Hựu Thành
32172
Soạn HB 32172 gửi 8785
Vĩnh Xuân
32173
Soạn HB 32173 gửi 8785
Hòa Bình
32174
Soạn HB 32174 gửi 8785


Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long. Xem điểm chuẩn mỗi lớp, soạn tin như sau
Tên lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
33724
Soạn HB 33724 gửi 8785
Chuyên Vật lý
33725
Soạn HB 33725 gửi 8785
Chuyên Hóa học
33726
Soạn HB 33726 gửi 8785
Chuyên Sinh học
33725
Soạn HB 33725 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
33728
Soạn HB 33728 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
33729
Soạn HB 33729 gửi 8785
Lớp không chuyên
33730
Soạn HB 33730 gửi 8785

Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề. 
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long  năm học 2019-2020 bấm vào đây
điểm chuẩn, Vĩnh Long, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top