Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên năm học 2019-2020
Để xem điểm, thực hiện như sau:
Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB daucach PY Tên trường gửi 8785

Trong đó
- PY: Là ký hiệu Phú Yên
- Tên trường: Viết liền, không dấu


Cụ thể như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Chu Văn An
Soạn: HB PYCHUVANAN gửi 8785
DTNT tỉnh
Soạn: HB PYDTNTTINH gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HB PYLEHONGPHONG gửi 8785
Lê Lợi
Soạn: HB PYLELOI gửi 8785
Lê Thành Phương
Soạn: HB PYLETHANHPHUONG gửi 8785
Lê Trung Kiên
Soạn: HB PYLETRUNGKIEN gửi 8785
Ngô Gia Tự
Soạn: HB PYNGOGIATU gửi 8785
Nguyễn Bá Ngọc
Soạn: HB PYNGUYENBANGOC gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HB PYNGUYENCONGTRU gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HB PYNGUYENDU gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB PYNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB PYNGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn: HB PYNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HB PYNGUYENTHAIBINH gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB PYNGUYENTRAI gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
Soạn: HB PYNGUYENTRUONGTO gửi 8785
Nguyễn Văn Linh
Soạn: HB PYNGUYENVANLINH gửi 8785
Nguyễn Viết Xuân
Soạn: HB PYNGUYENVIETXUAN gửi 8785
Phạm Văn Đồng
Soạn: HB PYPHAMVANDONG gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HB PYPHANBOICHAU gửi 8785
Phan Chu Trinh
Soạn: HB PYPHANCHUTRINH gửi 8785
Phan Đình Phùng
Soạn: HB PYPHANDINHPHUNG gửi 8785
Tôn Đức Thắng
Soạn: HB PYTONDUCTHANG gửi 8785
Trần Bình Trọng
Soạn: HB PYTRANBINHTRONG gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB PYTRANPHU gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HB PYTRANQUOCTUAN gửi 8785
Trần Suyền
Soạn: HB PYTRANSUYEN gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HB PYVOTHISAU gửi 8785
Võ Nguyên Giáp
Soạn: HB PYVONGUYENGIAP gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn: HB PYVOVANKIET gửi 8785


Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh
TT
Trường THPT
Soạn tin
1
Sông Hinh
33305
Soạn HB 33305 gửi 8785
2
Sơn Hòa
33306
Soạn HB 33306 gửi 8785
3
Đồng Xuân
33307
Soạn HB 33307 gửi 8785

Trường THPT Chuyên Lương văn Chánh

TT
LỚP
Soạn tin
1
Vật Lý
33298
Soạn HB 33298 gửi 8785
2
Toán
33299
Soạn HB 33299 gửi 8785
3
Tin Học
33300
Soạn HB 33300 gửi 8785
4
Sinh Hoc
33301
Soạn HB 33301 gửi 8785
5
Ngữ Văn
33302
Soạn HB 33302 gửi 8785
6
Hoá Hoc
33303
Soạn HB 33303 gửi 8785
7
Tiếng Anh
33304
Soạn HB 33304 gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Chu Văn An
33733
Soạn: HB 33733 gửi 8785
DTNT tỉnh
33734
Soạn: HB 33734 gửi 8785
Lê Hồng Phong
33735
Soạn: HB 33735 gửi 8785
Lê Lợi
33736
Soạn: HB 33736 gửi 8785
Lê Thành Phương
33737
Soạn: HB 33737 gửi 8785
Lê Trung Kiên
33738
Soạn: HB 33738 gửi 8785
Ngô Gia Tự
33739
Soạn: HB 33739 gửi 8785
Nguyễn Bá Ngọc
33740
Soạn: HB 33740 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
33741
Soạn: HB 33741 gửi 8785
Nguyễn Du
33742
Soạn: HB 33742 gửi 8785
Nguyễn Huệ
33743
Soạn: HB 33743 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
34083
Soạn: HB 34083 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
34084
Soạn: HB 34084 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
34085
Soạn: HB 34085 gửi 8785
Nguyễn Trãi
34086
Soạn: HB 34086 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
34087
Soạn: HB 34087 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh
34088
Soạn: HB 34088 gửi 8785
Nguyễn Viết Xuân
34089
Soạn: HB 34089 gửi 8785
Phạm Văn Đồng
34090
Soạn: HB 34090 gửi 8785
Phan Bội Châu
34091
Soạn: HB 34091 gửi 8785
Phan Chu Trinh
34092
Soạn: HB 34092 gửi 8785
Phan Đình Phùng
34093
Soạn: HB 34093 gửi 8785
Tôn Đức Thắng
34094
Soạn: HB 34094 gửi 8785
Trần Bình Trọng
34095
Soạn: HB 34095 gửi 8785
Trần Phú
34096
Soạn: HB 34096 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
34097
Soạn: HB 34097 gửi 8785
Trần Suyền
34098
Soạn: HB 34098 gửi 8785
Võ Thị Sáu
34099
Soạn: HB 34099 gửi 8785
Võ Nguyên Giáp
34100
Soạn: HB 34100 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
34101
Soạn: HB 34101 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên năm học 2019-2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên năm học 2019-2020
Lưu ý: Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem. 
Bn có th tham kho đim chun vào lp 10 ti  tnh Phú Yên năm 2016 hoc tham kho thng kê đim chun vào lp 10  tnh Phú Yên nhiu năm liên tiếp (bm vào đây đ xem)

Đim chun vào lp 10  tnh Phú Yên năm hc 2016-2017
Đ xem đim chun lp 10  tnh Phú Yên năm 2016-2017, bn Son tin như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Chu Văn An
Soạn: HB 29890 gửi 8785
DTNT tỉnh
Soạn: HB 29891 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HB 29892 gửi 8785
Lê Lợi
Soạn: HB 29893 gửi 8785
Lê Thành Phương
Soạn: HB 29894 gửi 8785
Lê Trung Kiên
Soạn: HB 29895 gửi 8785
Ngô Gia Tự
Soạn: HB 29896 gửi 8785
Nguyễn Bá Ngọc
Soạn: HB 29897 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HB 29898 gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HB 29899 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB 29900 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB 29901 gửi 8785
Nguyễn T Minh Khai
Soạn: HB 29902 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HB 29903 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB 29904 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
Soạn: HB 29905 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh
Soạn: HB 29906 gửi 8785
Nguyễn Viết Xuân
Soạn: HB 29907 gửi 8785
Phạm Văn Đồng
Soạn: HB 29908 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HB 29909 gửi 8785
Phan Chu Trinh
Soạn: HB 29910 gửi 8785
Phan Đình Phùng
Soạn: HB 29911 gửi 8785
Trần Bình Trọng
Soạn: HB 29912 gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB 29913 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HB 29914 gửi 8785
Trần Suyền
Soạn: HB 29915 gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HB 29916 gửi 8785
Võ Nguyên Giáp
Soạn: HB 29917 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn: HB 29918 gửi 8785

Đim chun các lp chuyên THPT Lương Văn Chánh

Môn chuyên
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB 29919 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB 29920 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB 29921 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB 29922 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 29923 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 29924 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HB 29925 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB 29926 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB 29927 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn: HB 29928 gửi 8785
Lớp phổ thông
Soạn: HB 29929 gửi 8785

điểm chuẩn, Phú Yên, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top