Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Hay ==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
- Sáng 28-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chính thức công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh, năm học 2019-2020.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, môn Ngữ văn có 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó, có 1 thí sinh đạt điểm 10; 3 thí sinh đạt điểm 9,75 và 3 thí sinh đạt điểm 9,5. Tuy nhiên, có 7.045 thí sinh dự thi có điểm thi dưới trung bình.
Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Xem điểm chuẩn như sau:

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS AGTentruong gửi đến 8785
Trong đó
AG: là chữ viết tắt của An Giang
Tên trường:  Là tên trường bạn muốn xem điểm, viết Tiếng Việt không dấu, Các chữ viết liền
Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Phú - Tỉnh An Giang
Soạn tin như sau: 
Soạn HS AGANPHU gửi đến 8785


Tên trường THPT
Soạn tin
An Phú
Soạn: HS AGANPHU gửi 8785
An Phú 2
Soạn: HS AGANPHU2 gửi 8785
Ba Chúc
Soạn: HS AGBACHUC gửi 8785
Bình Mỹ
Soạn: HS AGBINHMY gửi 8785
Bình Long
Soạn: HS AGBINHLONG gửi 8785
Bình Thạnh Đông
Soạn: HS AGBINHTHANHDONG gửi 8785
Cần Đăng
Soạn: HS AGCANDANG gửi 8785
Châu Phong
Soạn: HS AGCHAUPHONG gửi 8785
Châu Phú
Soạn: HS AGCHAUPHU gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn: HS AGCHAUVANLIEM gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HS AGCHILANG gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS AGCHUVANAN gửi 8785
Cô Tô
Soạn: HS AGCOTO gửi 8785
Đức Trí
Soạn: HS AGDUCTRI gửi 8785
Hoà Lạc
Soạn: HS AGHOALAC gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HS AGHUYNHTHIHUONG gửi 8785
Long Xuyên
Soạn: HS AGLONGXUYEN gửi 8785
Lương Văn Cù
Soạn: HS AGLUONGVANCU gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HS AGMYHOAHUNG gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HS AGNGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS AGNGUYENCHITHANH gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS AGNGUYENCONGTRU gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS AGNGUYENHIEN gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS AGNGUYENHUUCANH gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS AGNGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HS AGNGUYENQUANGDIEU gửi 8785
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS AGNGUYENTRUNGTRUC gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HS AGNGUYENVANHUONG gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HS AGNGUYENVANTHOAI gửi 8785
PTDTNT An Giang
Soạn: HS AGPTDTNTANGIANG gửi 8785
Phú Tân
Soạn: HS AGPHUTAN gửi 8785
Quốc Thái
Soạn: HS AGQUOCTHAI gửi 8785
Tân Châu
Soạn: HS AGTANCHAU gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HS AGTHANHMYTAY gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS AGTHUKHOANGHIA gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HS AGTHUCHANHSUPHAM gửi 8785
Tịnh Biên
Soạn: HS AGTINHBIEN gửi 8785
Trần Văn Thành
Soạn: HS AGTRANVANTHANH gửi 8785
Ung Văn Khiêm
Soạn: HS AGUNGVANKHIEM gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn: HS AGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Lộc
Soạn: HS AGVINHLOC gửi 8785
Vĩnh Trạch
Soạn: HS AGVINHTRACH gửi 8785
Vĩnh Xương
Soạn: HS AGVINHXUONG gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HS AGVOTHISAU gửi 8785
Võ Thành Trinh
Soạn: HS AGVOTHANHTRINH gửi 8785
Vọng Thê
Soạn: HS AGVONGTHE gửi 8785
Xuân Tô
Soạn: HS AGXUANTO gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HS Mã trường gửi 8785
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10  THPT công lập tỉnh An Giang như sau: 

Tên trường
Soạn tin
An Phú
Soạn: HS 30376 gửi 8785
An Phú 2
Soạn: HS 30377 gửi 8785
Ba Chúc
Soạn: HS 30378 gửi 8785
Bình Mỹ
Soạn: HS 30379 gửi 8785
Bình Long
Soạn: HS 30380 gửi 8785
Bình Thạnh Đông
Soạn: HS 30381 gửi 8785
Cần Đăng
Soạn: HS 30382 gửi 8785
Châu Phong
Soạn: HS 30383 gửi 8785
Châu Phú
Soạn: HS 30384 gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn: HS 30385 gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HS 30386 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS 30387 gửi 8785
Cô Tô
Soạn: HS 30388 gửi 8785
Đức Trí
Soạn: HS 30389 gửi 8785
Hoà Lạc
Soạn: HS 30390 gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HS 30391 gửi 8785
Long Xuyên
Soạn: HS 30392 gửi 8785
Lương Văn Cù
Soạn: HS 30393 gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HS 30394 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HS 30395 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS 30396 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS 30397 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 30398 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS 30399 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 30400 gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HS 30401 gửi 8785
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS 30402 gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HS 30403 gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HS 30404 gửi 8785
PTDTNT An Giang
Soạn: HS 30405 gửi 8785
Phú Tân
Soạn: HS 30406 gửi 8785
Quốc Thái
Soạn: HS 30407 gửi 8785
Tân Châu
Soạn: HS 30408 gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HS 30409 gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS 30410 gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HS 30411 gửi 8785
Tịnh Biên
Soạn: HS 30412 gửi 8785
Trần Văn Thành
Soạn: HS 30413 gửi 8785
Ung Văn Khiêm
Soạn: HS 30414 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn: HS 30415 gửi 8785
Vĩnh Lộc
Soạn: HS 30416 gửi 8785
Vĩnh Trạch
Soạn: HS 30417 gửi 8785
Vĩnh Xương
Soạn: HS 30418 gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HS 30419 gửi 8785
Võ Thành Trinh
Soạn: HS 30420 gửi 8785
Vọng Thê
Soạn: HS 30421 gửi 8785
Xuân Tô
Soạn: HS 30422 gửi 8785

Lưu ý: - Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm 2019 được chúng tôi lưu trữ.
Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019.
Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2020-2021
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2020, An Giang, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

An Giang, Tỉnh An giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top