Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An Giang năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2019-2020

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp  năm học 2018-2019  
Sở GD&ĐT An Giang đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Chúng tôi đã cập nhật dầy đủ lên hệ thống

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB AGTentruong gửi đến 8785
Trong đó
AG: là chữ viết tắt của An Giang
Tên trường:  Là tên trường bạn muốn xem điểm, viết Tiếng Việt không dấu, Các chữ viết liền
Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Phú - Tỉnh An Giang
Soạn tin như sau: 

Soạn HB AGANPHU gửi đến 8785


Tên trường THPT
Soạn tin
An Phú
Soạn: HB AGANPHU gửi 8785
An Phú 2
Soạn: HB AGANPHU2 gửi 8785
Ba Chúc
Soạn: HB AGBACHUC gửi 8785
Bình Mỹ
Soạn: HB AGBINHMY gửi 8785
Bình Long
Soạn: HB AGBINHLONG gửi 8785
Bình Thạnh Đông
Soạn: HB AGBINHTHANHDONG gửi 8785
Cần Đăng
Soạn: HB AGCANDANG gửi 8785
Châu Phong
Soạn: HB AGCHAUPHONG gửi 8785
Châu Phú
Soạn: HB AGCHAUPHU gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn: HB AGCHAUVANLIEM gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HB AGCHILANG gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB AGCHUVANAN gửi 8785
Cô Tô
Soạn: HB AGCOTO gửi 8785
Đức Trí
Soạn: HB AGDUCTRI gửi 8785
Hoà Lạc
Soạn: HB AGHOALAC gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HB AGHUYNHTHIHUONG gửi 8785
Long Xuyên
Soạn: HB AGLONGXUYEN gửi 8785
Lương Văn Cù
Soạn: HB AGLUONGVANCU gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HB AGMYHOAHUNG gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HB AGNGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HB AGNGUYENCHITHANH gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HB AGNGUYENCONGTRU gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HB AGNGUYENHIEN gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HB AGNGUYENHUUCANH gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB AGNGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HB AGNGUYENQUANGDIEU gửi 8785
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HB AGNGUYENTRUNGTRUC gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HB AGNGUYENVANHUONG gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HB AGNGUYENVANTHOAI gửi 8785
PTDTNT An Giang
Soạn: HB AGPTDTNTANGIANG gửi 8785
Phú Tân
Soạn: HB AGPHUTAN gửi 8785
Quốc Thái
Soạn: HB AGQUOCTHAI gửi 8785
Tân Châu
Soạn: HB AGTANCHAU gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HB AGTHANHMYTAY gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HB AGTHUKHOANGHIA gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HB AGTHUCHANHBUPHAM gửi 8785
Tịnh Biên
Soạn: HB AGTINHBIEN gửi 8785
Trần Văn Thành
Soạn: HB AGTRANVANTHANH gửi 8785
Ung Văn Khiêm
Soạn: HB AGUNGVANKHIEM gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn: HB AGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Lộc
Soạn: HB AGVINHLOC gửi 8785
Vĩnh Trạch
Soạn: HB AGVINHTRACH gửi 8785
Vĩnh Xương
Soạn: HB AGVINHXUONG gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HB AGVOTHISAU gửi 8785
Võ Thành Trinh
Soạn: HB AGVOTHANHTRINH gửi 8785
Vọng Thê
Soạn: HB AGVONGTHE gửi 8785
Xuân Tô
Soạn: HB AGXUANTO gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HB Mã trường gửi 8785
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
An Phú
Soạn: HB 30376 gửi 8785
2
An Phú 2
Soạn: HB 30377 gửi 8785
3
Ba Chúc
Soạn: HB 30378 gửi 8785
4
Bình Mỹ
Soạn: HB 30379 gửi 8785
5
Bình Long
Soạn: HB 30380 gửi 8785
6
Bình Thạnh Đông
Soạn: HB 30381 gửi 8785
7
Cần Đăng
Soạn: HB 30382 gửi 8785
8
Châu Phong
Soạn: HB 30383 gửi 8785
9
Châu Phú
Soạn: HB 30384 gửi 8785
10
Châu Văn Liêm
Soạn: HB 30385 gửi 8785
11
Chi Lăng
Soạn: HB 30386 gửi 8785
12
Chu Văn An
Soạn: HB 30387 gửi 8785
13
Cô Tô
Soạn: HB 30388 gửi 8785
14
Đức Trí
Soạn: HB 30389 gửi 8785
15
Hoà Lạc
Soạn: HB 30390 gửi 8785
16
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HB 30391 gửi 8785
17
Long Xuyên
Soạn: HB 30392 gửi 8785
18
Lương Văn Cù
Soạn: HB 30393 gửi 8785
19
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HB 30394 gửi 8785
20
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HB 30395 gửi 8785
21
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HB 30396 gửi 8785
22
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HB 30397 gửi 8785
23
Nguyễn Hiền
Soạn: HB 30398 gửi 8785
24
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HB 30399 gửi 8785
25
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB 30400 gửi 8785
26
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HB 30401 gửi 8785
27
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HB 30402 gửi 8785
28
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HB 30403 gửi 8785
29
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HB 30404 gửi 8785
30
PTDTNT An Giang
Soạn: HB 30405 gửi 8785
31
Phú Tân
Soạn: HB 30406 gửi 8785
32
Quốc Thái
Soạn: HB 30407 gửi 8785
33
Tân Châu
Soạn: HB 30408 gửi 8785
34
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HB 30409 gửi 8785
35
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HB 30410 gửi 8785
36
Thực hành sư phạm
Soạn: HB 30411 gửi 8785
37
Tịnh Biên
Soạn: HB 30412 gửi 8785
38
Trần Văn Thành
Soạn: HB 30413 gửi 8785
39
Ung Văn Khiêm
Soạn: HB 30414 gửi 8785
40
Vĩnh Bình
Soạn: HB 30415 gửi 8785
41
Vĩnh Lộc
Soạn: HB 30416 gửi 8785
42
Vĩnh Trạch
Soạn: HB 30417 gửi 8785
43
Vĩnh Xương
Soạn: HB 30418 gửi 8785
44
Võ Thị Sáu
Soạn: HB 30419 gửi 8785
45
Võ Thành Trinh
Soạn: HB 30420 gửi 8785
46
Vọng Thê
Soạn: HB 30421 gửi 8785
47
Xuân Tô
Soạn: HB 30422 gửi 8785

Lưu ý:  Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi để các bạn tham khảo. 
Dữ liệu dự kiến này chúng tôi căn cứ vào việc phân tích Lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh An Giang các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi 2017;  …


Điểm chuẩn trường chuyên An Giang năm 2017
STT
Tên trường THPT chuyên
Soạn tin
1
Chuyên Thoại Ngọc Hầu
-
2
Toán chuyên
Soạn: HB 30423 gửi 8785
3
Toán - Tin
Soạn: HB 30424 gửi 8785
4
Vật lý chuyên
Soạn: HB 30425 gửi 8785
5
Hóa học chuyên
Soạn: HB 30426 gửi 8785
6
Sinh học chuyên
Soạn: HB 30427 gửi 8785
7
Tin học chuyên
Soạn: HB 30428 gửi 8785
8
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 30429 gửi 8785
9
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 30430 gửi 8785
10
Sử chuyên
Soạn: HB 30431 gửi 8785
11
Địa chuyên
Soạn: HB 30432 gửi 8785
12
Lớp không chuyên
Soạn: HB 30433 gửi 8785
13
Chuyên Thủ Khoa Nghĩa 
-
14
Toán chuyên
Soạn: HB 30435 gửi 8785
15
Vật lý chuyên
Soạn: HB 30436 gửi 8785
16
Hóa học chuyên
Soạn: HB 30437 gửi 8785
17
Sinh học chuyên
Soạn: HB 30438 gửi 8785
18
Tin học chuyên
Soạn: HB 30439 gửi 8785
19
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 30440 gửi 8785
20
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 30441 gửi 8785
21
Lịch sử chuyên
Soạn: HB 30442 gửi 8785
22
Địa chuyên
Soạn: HB 30443 gửi 8785


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp  năm học 2018-2019 bấm vào đây
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, An Giang, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang năm học 2016-2017

Để xem điểm Trúng tuyển mỗi trường, bạn soạn tin như sau:


Tên trường THPT
Soạn tin
An Phú
Soạn: HB 27620 gửi 8785
An Phú 2
Soạn: HB 27621 gửi 8785
Ba Chúc
Soạn: HB 27622 gửi 8785
Bình Mỹ
Soạn: HB 27623 gửi 8785
Bình Long
Soạn: HB 27624 gửi 8785
Bình Thạnh Đông
Soạn: HB 27625 gửi 8785
Cần Đăng
Soạn: HB 27626 gửi 8785
Châu Phong
Soạn: HB 27627 gửi 8785
Châu Phú
Soạn: HB 27628 gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn: HB 27629 gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HB 27630 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB 27631 gửi 8785
Cô Tô
Soạn: HB 27632 gửi 8785
Đức Trí
Soạn: HB 27633 gửi 8785
Hoà Lạc
Soạn: HB 27634 gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HB 27635 gửi 8785
Long Xuyên
Soạn: HB 27636 gửi 8785
Lương Văn Cù
Soạn: HB 27637 gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HB 27638 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HB 27639 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HB 27640 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HB 27641 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HB 27642 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HB 27643 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB 27644 gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HB 27645 gửi 8785
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HB 27646 gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HB 27647 gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HB 27648 gửi 8785
PTDTNT An Giang
Soạn: HB 27649 gửi 8785
Phú Tân
Soạn: HB 27650 gửi 8785
Quốc Thái
Soạn: HB 27651 gửi 8785
Tân Châu
Soạn: HB 27652 gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HB 27653 gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HB 27654 gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HB 27655 gửi 8785
Tịnh Biên
Soạn: HB 27656 gửi 8785
Trần Văn Thành
Soạn: HB 27657 gửi 8785
Ung Văn Khiêm
Soạn: HB 27658 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn: HB 27659 gửi 8785
Vĩnh Lộc
Soạn: HB 27660 gửi 8785
Vĩnh Trạch
Soạn: HB 27661 gửi 8785
Vĩnh Xương
Soạn: HB 27662 gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HB 27663 gửi 8785
Võ Thành Trinh
Soạn: HB 27664 gửi 8785
Vọng Thê
Soạn: HB 27665 gửi 8785
Xuân Tô
Soạn: HB 27666 gửi 8785Để xem điểm Trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau:


STT
Trường THPT
Soạn tin
20
Thoại Ngọc Hầu
21
Toán chuyên
Soạn: HB 24074 gửi 8785
22
Tin học chuyên
Soạn: HB 24075 gửi 8785
23
Vật lý chuyên
Soạn: HB 24076 gửi 8785
24
Hóa học chuyên
Soạn: HB 24077 gửi 8785
25
Sinh học chuyên
Soạn: HB 24078 gửi 8785
26
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 24079 gửi 8785
27
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 24080 gửi 8785
28
Lịch sử chuyên
Soạn: HB 24081 gửi 8785
29
Địa chuyên
Soạn: HB 24082 gửi 8785
30
Lớp không chuyên
Soạn: HB 24083 gửi 8785
28
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HB  gửi 8785
29
Toán chuyên
Soạn: HB 24084 gửi 8785
30
Tin học chuyên
Soạn: HB 24085 gửi 8785
31
Vật lý chuyên
Soạn: HB 24086 gửi 8785
32
Hóa học chuyên
Soạn: HB 24087 gửi 8785
33
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 24088 gửi 8785
34
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 24089 gửi 8785
35
Lịch sử chuyên
Soạn: HB 24090 gửi 8785
36
Địa chuyên
Soạn: HB 24091 gửi 8785
37
Sinh học chuyên
Soạn: HB 24092 gửi 8785

An Giang, Tỉnh An giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top