Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng bạn gái ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Tuyển tập các đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS  ( Phần 1) 


Tuyển tập các đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS  ( Phần 1) 
Tuyển tập các đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS  ( Phần 1) 
Tuyển tập các đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS  ( Phần 1) 

Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS          ( Phần 1)  Tải về
1Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
(Tài liệu gồm 36 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết
2Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS:  Những giải pháp phối hợp vừa giảng dạy góp phần vào việc đào tạo ra những con người vừa có đức , vừa có tri thức , góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước
(Tài liệu gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết
3Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS: Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua giờ sinh hoạt lớp
(Tài liệu gồm 36 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết
4Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Một số kinh nghiệm từ công tác chủ nhiệm lớp
(Tài liệu gồm 17 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết
5Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Một vài biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp ( Phần quản lí học sinh)
(Tài liệu gồm 7 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết
6Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Nghiên cứu vấn đề này nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu để đem lại hiệu quả cao trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh cá biệt.
(Tài liệu gồm 15 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

Chi tiết
7Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Giáo viên CN phải đưa tập thể lớp mình thành một lớp tiên tiến, một chi đội vững mạnh, một tập thể gồm những thành viên giàu lòng nhân ái, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần tự quản tốt.
(Tài liệu gồm 29 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết
8Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS: Phương pháp kỉ luật tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh THCS
(Tài liệu gồm 38 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết
9Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Điều chỉnh một số nội dung trong sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn
(Tài liệu gồm 17 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

Chi tiết
10Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh
(Tài liệu gồm 10 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
Chi tiết


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top