Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng bạn gái ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Lâm Đồng
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Lâm Đồng
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Lâm Đồng
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Lâm Đồng


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Lâm Đồng 
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lâm Đồng 

Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn: HB LD+ Tên trường gửi 8785
Trong đó
LD: Là ký hiệu Long An

Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Đức Trọng

Soạn HB LDDUCTRONG  gửi 8785
Tên trường
Soạn tin
Đức Trọng 
Soạn HB LDDUCTRONG gửi 8785
Bảo Lộc
Soạn HB LDBAOLOC gửi 8785
Đơn Dương
Soạn HB LDDONDUONG gửi 8785
Trần Phú 
Soạn HB LDTRANPHU gửi 8785
Bùi Thị Xuân
Soạn HB LDBUITHIXUAN gửi 8785
Đống Đa
Soạn HB LDDONGDA gửi 8785
Chi Lăng
Soạn HB LDCHILANG gửi 8785
Tây Sơn 
Soạn HB LDTAYSON gửi 8785
Xuân Trường 
Soạn HB LDXUANTRUONG gửi 8785
Tà Nung
Soạn HB LDTANUNG gửi 8785
 Nguyễn Thái Bình 
Soạn HB LDNGUYENTHAIBINH gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn HB LDLUONGTHEVINH gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HB LDCHUVANAN gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Soạn HB LDNGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
Soạn HB LDHOANGHOATHAM gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HB LDNGUYENDU gửi 8785
Lộc Thanh
Soạn HB LDLOCTHANH gửi 8785
 Lộc Phát
Soạn HB LDLOCPHAT gửi 8785
 Nguyễn Tri Phương
Soạn HB LDNGUYENTRIPHUONG gửi 8785
 Lê Thị Pha
Soạn HB LDLETHIPHA gửi 8785
Di Linh 
Soạn HB LDDILINH gửi 8785
Nguyễn Huệ 
Soạn HB LDNGUYENHUE gửi 8785
Phan Bội Châu 
Soạn HB LDPHGANBOICHAU gửi 8785
 Lê Hồng Phong 
Soạn HB LDLEHONGPHONG gửi 8785
 Trường Chinh
Soạn HB LDTRUONGCHINH gửi 8785
Nguyễn Viết Xuân
Soạn HB LDNGUYENVIETXUAN gửi 8785
Lê Lợi 
Soạn HB LDLELOI gửi 8785
Pró
Soạn HB LDPRO gửi 8785
 Ngô Gia Tự
Soạn HB LDNGOGIATU gửi 8785
Hùng Vương 
Soạn HB LDHUNGVUONG gửi 8785
Lâm Hà
Soạn HB LDLAMHA gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB LDHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
 Thăng Long 
Soạn HB LDTHANGLONG gửi 8785
Lê Quý Đôn 
Soạn HB LDLEQUYDON gửi 8785
Bảo Lâm
Soạn HB LDBAOLAM gửi 8785
 Lộc An
Soạn HB LDLOCAN gửi 8785
Lộc Bắc
Soạn HB LDLOCBAC gửi 8785
Cát Tiên
Soạn HB LDCATTIEN gửi 8785
Quang Trung 
Soạn HB LDQUANGTRUNG gửi 8785
Gia Viễn
Soạn HB LDGIAVIEN gửi 8785
Đạ Huoai
Soạn HB LDDAHUOAI gửi 8785
Đạ M’ri
Soạn HB LDDAMRI gửi 8785
 Đạ Tông
Soạn HB LDDATONG gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh 
Soạn HB LDNGUYENCHITHANH gửi 8785
Phan Đình Phùng 
Soạn HB LDPHANDINHPHUNG gửi 8785
Đạ Tẻh 
Soạn HB LDDATEH gửi 8785
 Lê Quý Đôn
Soạn HB LDLEQUYDON gửi 8785
Đạ Sar
Soạn HB LDDASAR gửi 8785
Lang Biang
Soạn HB LDLANGBIANG gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HB mãtrường gửi 8785
Tên trường
Soạn tin
Đức Trọng 
35506
Soạn HB 35506 gửi 8785
Bảo Lộc
35507
Soạn HB 35507 gửi 8785
Đơn Dương
35508
Soạn HB 35508 gửi 8785
Trần Phú 
35509
Soạn HB 35509 gửi 8785
Bùi Thị Xuân
35510
Soạn HB 35510 gửi 8785
Đống Đa
35511
Soạn HB 35511 gửi 8785
Chi Lăng
35512
Soạn HB 35512 gửi 8785
Tây Sơn 
35513
Soạn HB 35513 gửi 8785
Xuân Trường 
35514
Soạn HB 35514 gửi 8785
Tà Nung
35515
Soạn HB 35515 gửi 8785
 Nguyễn Thái Bình 
35516
Soạn HB 35516 gửi 8785
Lương Thế Vinh
35517
Soạn HB 35517 gửi 8785
Chu Văn An
35518
Soạn HB 35518 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm 
35519
Soạn HB 35519 gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
35520
Soạn HB 35520 gửi 8785
Nguyễn Du
35521
Soạn HB 35521 gửi 8785
Lộc Thanh
35522
Soạn HB 35522 gửi 8785
 Lộc Phát
35523
Soạn HB 35523 gửi 8785
 Nguyễn Tri Phương
35524
Soạn HB 35524 gửi 8785
 Lê Thị Pha
35525
Soạn HB 35525 gửi 8785
Di Linh 
35526
Soạn HB 35526 gửi 8785
Nguyễn Huệ 
35527
Soạn HB 35527 gửi 8785
Phan Bội Châu 
35528
Soạn HB 35528 gửi 8785
 Lê Hồng Phong 
35529
Soạn HB 35529 gửi 8785
 Trường Chinh
35530
Soạn HB 35530 gửi 8785
Nguyễn Viết Xuân
35531
Soạn HB 35531 gửi 8785
Lê Lợi 
35532
Soạn HB 35532 gửi 8785
Pró
35533
Soạn HB 35533 gửi 8785
 Ngô Gia Tự
35534
Soạn HB 35534 gửi 8785
Hùng Vương 
35535
Soạn HB 35535 gửi 8785
Lâm Hà
35536
Soạn HB 35536 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
35537
Soạn HB 35537 gửi 8785
 Thăng Long 
35538
Soạn HB 35538 gửi 8785
Lê Quý Đôn 
35539
Soạn HB 35539 gửi 8785
Bảo Lâm
35540
Soạn HB 35540 gửi 8785
 Lộc An
35541
Soạn HB 35541 gửi 8785
Lộc Bắc
35542
Soạn HB 35542 gửi 8785
Cát Tiên
35543
Soạn HB 35543 gửi 8785
Quang Trung 
35544
Soạn HB 35544 gửi 8785
Gia Viễn
35545
Soạn HB 35545 gửi 8785
Đạ Huoai
35546
Soạn HB 35546 gửi 8785
Đạ M’ri
35547
Soạn HB 35547 gửi 8785
 Đạ Tông
35548
Soạn HB 35548 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh 
35549
Soạn HB 35549 gửi 8785
Phan Đình Phùng 
35550
Soạn HB 35550 gửi 8785
Đạ Tẻh 
35551
Soạn HB 35551 gửi 8785
 Lê Quý Đôn
35552
Soạn HB 35552 gửi 8785
Đạ Sar
35553
Soạn HB 35553 gửi 8785
Lang Biang
35554
Soạn HB 35554 gửi 8785


Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề. 

điểm chuẩn, Lâm Đồng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top