Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 4) - Top 10 hay, Top 10 hang chuan

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

download (2)
Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần 4)

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.
 Tham luận, phát biểu, báo cáo, bài phát biểu

STTNội dungTải về
1BÁO CÁO THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở TRƯỜNG THCS
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS
2BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN: CHỮ TÂM VỚI NGHỀ DẠY HỌC
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến … .
3BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN  VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến …
4BẢN THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến …
5Tham luận về giữ gìn vệ sinh môi trường  xanh – sạch – đẹp.
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo phát biểu tham luận tại hội nghị khuyến học, hội nghị CBCC, Hội nghị PHHS, hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến …
Còn nữa

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top 10 hay, Top 10 hang chuan ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top