Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 5 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 5

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
STTTên sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9Tải về
 SKKN Sinh học, SKKN Sinh học 9, NCKHSPUD sinh học, NCKHSPUD Sinh học 9 
7SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9:  Phương pháp giải bài tập di truyền sinh học 9
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
Tải SKKN
8SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: ĐỀ TÀI : PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
Tải SKKN
9SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: SOẠN VÀ DẠY BÀI “ĐỘT BIẾN GEN” (SINH HỌC LỚP 9) THEO PHƯ­ƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
Tải SKKN
10
SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM – TRỰC QUAN VÀ DÙNG LỜI.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
Tải SKKN
11SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: Hướng dẩn học sinh kỉ năng trình bày trên mô hình, mẩu vật hoặc tranh ảnh trong giảng dạy Sinh học ở
trường THCS
 Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
Tải SKKN
12SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN, PHẦN LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Ở LỚP 9 BẬC THCS .
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
Tải SKKN
13SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG III "CON NGƯỜI DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG"
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...
Tải SKKN

Chia sẻ bài viết của bạn qua:


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top