Kho sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 3 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Kho sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 3
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....


STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9
Tải về
1
SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ KHI DẠY VŨ “SỰ TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA SÂU BỌ VÀ VI KHUẨN”
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....

Tải SKKN
2
SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY PHẦN DI TRUYỀN HỌC VÀ CHỌN GIỐNG LỚP 9
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....

Tải SKKN
3
SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: VẬN DỤNG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO GIẢNG DẠY DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN Ở THCS
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....

Tải SKKN
4
SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: Đổi mới PPGD bài ADN và bản chất của gen
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....

Tải SKKN
5
SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: Phương pháp “ Sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần Sinh vật và môi trường”
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....
Tải SKKN
6
SKKN Sinh 9, NCKHSPUD Sinh 9: Một vài kinh nghiệm dạy học phần di truyền và biến dị trong sinh 9 theo phương pháp dạy học tích cực”
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....

Tải SKKN
 SKKN Sinh học, SKKN Sinh học 9, NCKHSPUD sinh học, NCKHSPUD Sinh học 9 


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top