Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 4 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 4
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...


STTTên sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6Tải về
 SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD Sinh học 6, SKKN SInh học, NCKHSPUD Sinh học 
6
SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD Sinh học 6: Rèn kĩ năng quan sát cho học sinh tìm tòi kiến thức trên kênh hình sinh học 6".
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...
Tải SKKN
7
SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD Sinh học 6: Làm thế nào để học sinh tích cực hơn trong học tập bộ môn Sinh học 6 thông qua việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học”.
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...
Tải SKKN
8
SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD Sinh học 6: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN SINH HỌC 6   
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...
Tải SKKN
9
SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD Sinh học 6: Sử  dụng hiệu quả hình thức hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học lớp 6
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...
Tải SKKN
10

SKKN Sinh học 6, NCKHSPUD Sinh học 6: Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...
Tải SKKN


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top