Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân 9 - Phần III - Top 10 hay, Top 10 hang chuan

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân  9 - Phần III
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân  9Tải về
1SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH, GÂY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI”
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9
Chi tiết
2SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường THCS
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9
Chi tiết
3SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn GDCD bậc THCS
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9
Chi tiết
4SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: Nâng cao chất lượng bộ môn Giáo Dục Công Dân bậc THCS
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9
Chi tiết
5SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9
Chi tiết
 SKKN, SKKN GDCD, NCKHSPUD GDCD, SKKN GDCD THCS< SKKN GDCD 9 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top 10 hay, Top 10 hang chuan ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top