Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Tuyển khoảng 72% học sinh tốt nghiệp THCS và GDTX cấp THCS vào học tại trường THPT bao gồm cả công lập và ngoài công lập.

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển


Gồm các trường công lập và một số trường ngoài công lập (có đủ điều kiện, có tờ trình xin tổ chức thi và được Sở GDĐT duyệt).

b) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài: Thi viết 03 môn là Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và môn thứ 3 (60 phút) trong số các môn còn lại. Giám đốc Sở GDĐT chọn, báo cáo UBND tỉnh và công bố môn thi thứ 3 trước ngày 10/5/2015.

c) Hệ số điểm bài thi: Môn Ngữ văn và Toán tính điểm hệ số 2, môn thứ 3 tính điểm hệ số 1.

Dưới đây là nội dung chi tiếtUBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  
Số: 332/TB-SGDĐT

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

 Nam Định, ngày 15 tháng 4 năm 2015
THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016


                Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

                                    – Các trường Trung học phổ thông;

                                    – Các trung tâm Giáo dục thường xuyên;

- Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường và

   trung tâm dạy nghề.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số  11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 67/UBND-VP7 ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định thông báo về chủ trương và kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 của tỉnh như sau:

I. HUY ĐỘNG HỌC SINH VÀO LỚP 1

1. Các phòng GDĐT tham mưu với UBND các huyện, thành phố, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

2. Tất cả các trường Tiểu học đều phải huy động học sinh theo địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. Phấn đấu huy động 100% trẻ 6 tuổi diện phổ cập vào lớp 1, số lượng học sinh/lớp theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học, khuyến khích tăng tỉ lệ huy động trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập.

3. Đối với Trường tiểu học Phạm Hồng Thái và Trần Quốc Toản của thành phố Nam Định (thực hiện xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao theo Kế hoạch của tỉnh), Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, báo cáo Sở GDĐT trước khi thực hiện.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ

  1. Thực hiện xét tuyển tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ vào học lớp 6. Khuyến khích, tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật được đến trường học.
2. Đối với các trường THCS thực hiện xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 và Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định: Giao phòng GDĐT xây dựng phương án tuyển sinh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố đảm bảo đúng Quy chế tuyển sinh, các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và đảm bảo mục tiêu theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; không tổ chức thi tuyển; báo cáo Sở GDĐT phương án tuyển sinh trước khi thực hiện.

3. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành tuyển sinh trong tháng 6 năm 2015.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT ĐẠI TRÀ VÀ CÁC TRƯỜNG THPT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (CSGD) CHẤT LƯỢNG CAO

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển khoảng 72% học sinh tốt nghiệp THCS và GDTX cấp THCS vào học tại trường THPT bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Các đơn vị xây dựng CSGD chất lượng cao tuyển 38 học sinh/lớp; các trường công lập đại trà 40 học sinh/lớp; các trường ngoài công lập 45 học sinh/ lớp; không tuyển các lớp ngoài công lập trong trường công lập.

2. Đối tượng, điều kiện và địa bàn tuyển sinh

a) Là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định và có đủ hồ sơ hợp lệ; các trường hợp đặc biệt khác chưa có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định do Sở GDĐT xét và giải quyết.

Học sinh đảm bảo 02 điều kiện (a và b) nêu trên được đăng ký dự thi vào bất cứ trường THPT nào trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

a) Tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông trong tỉnh (trừ trường THPT chuyên và các trường THPT xây dựng CSGD chất lượng cao) các đối tượng sau đây:

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh cấp toàn quốc dành cho học sinh trung học.

b) Đối tượng được cộng điểm ưu tiên

- Cộng 03 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Cộng 02 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

- Cộng 01 điểm cho đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số.

c) Chế độ khuyến khích

- Học sinh đạt giải cá nhân trong các kỳ thi, cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS về các bộ môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi giải toán trên máy tính cầm tay, thi khoa học kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn, thi hùng biện tiếng Anh và cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc được tính điểm như sau:

+ Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm;

+ Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm;

+ Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm;

- Đối với học sinh đạt giải đồng đội trong các kỳ thi, cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS về thể thao, văn nghệ, thi khoa học kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn. Điểm khuyến thích được tính như sau:

+ Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 1,0 điểm;

+ Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 0,75 điểm;

+ Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 0,5 điểm.

- Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

d) Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích: Không quá 05 điểm.

4. Phương thức tuyển sinh, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

Gồm các trường công lập và một số trường ngoài công lập (có đủ điều kiện, có tờ trình xin tổ chức thi và được Sở GDĐT duyệt).

b) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài: Thi viết 03 môn là Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và môn thứ 3 (60 phút) trong số các môn còn lại. Giám đốc Sở GDĐT chọn, báo cáo UBND tỉnh và công bố môn thi thứ 3 trước ngày 10/5/2015.

c) Hệ số điểm bài thi: Môn Ngữ văn và Toán tính điểm hệ số 2, môn thứ 3 tính điểm hệ số 1.

5. Phương thức xét đỗ

a) Đối với các trường THPT Đại trà: Xét đỗ thành 02 đợt

- Đợt 1: Căn cứ vào kết quả điểm thi tuyển sinh, Giám đốc Sở GDĐT quyết định điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 cho từng trường, đảm bảo tuyển được ít nhất 70% chỉ tiêu hệ công lập của trường đó.

- Đợt 2: Những học sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được nộp hồ sơ để xét đỗ đợt 2 vào các trường công lập (còn chỉ tiêu), các trường THPT ngoài công lập và các trung tâm GDTX trong tỉnh.

            b) Đối với các trường THPT xây dựng CSGD chất lượng cao: Thực hiện tuyển sinh theo quy chế tạm thời về tuyển sinh vào các trường THPT chất lượng cao của Sở GDĐT (thời gian thi, môn thi như các trường THPT đại trà), duyệt đợt 1 lấy đủ 100% chỉ tiêu. Giám đốc Sở GDĐT quy định điểm sàn đối với các trường chất lượng cao để đảm bảo chất lượng đầu vào.

c) Điểm xét đỗ: Tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

d) Nguyên tắc và điều kiện xét đỗ: Chỉ xét đỗ đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, có học bạ bản chính, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và tất cả các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0 đối với các trường THPT đại trà, lớn hơn 2 đối với các trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao.

e) Cách xét đỗ: Xét đỗ từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển. Trong trường hợp nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì lấy theo nguyên tắc sau: lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình xếp từ cao xuống thấp (trường hợp các thí sinh có số môn có tính điểm trung bình khác nhau thi lấy điểm trung bình cộng của các môn xếp từ cao xuống thấp); nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.

            6. Thời gian thi: 16, 17/6/2015.

IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 GDTX CẤP THPT

            1. Chỉ tiêu: Tuyển sinh khoảng 8% học sinh tốt nghiệp THCS, GDTX cấp THCS năm học 2014-2015 và các đối tượng là cán bộ, người lao động có nguyện vọng.

2. Phương thức tuyển: Tuyển thẳng và xét tuyển

2.1. Tuyển thẳng: Cán bộ, người lao động từ 18 tuổi trở lên có nguyện vọng và đủ điều kiện vào học lớp 10 GDTX.

2.2. Xét tuyển:

- Đối với học sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016: Sử dụng điểm thi để xét tuyển;

- Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, GDTX cấp THCS không dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016: Sử dụng kết quả học tập, rèn luyện ghi trong học bạ THCS, GDTX cấp THCS để xét tuyển;

- Đối với học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường và các trung tâm dạy nghề có nhu cầu, đủ điều kiện học GDTX cấp THPT thì các trường, trung tâm căn cứ đăng ký học tập của học sinh để xét tuyển nhưng phải đảm bảo các điều kiện dạy và học theo quy chế của Bộ GDĐT, có văn bản trình Sở GDĐT phê duyệt trước khi xét duyệt.

3. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 20/8/2015.

             Những vấn đề khác theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

             Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT, các Trung tâm GDTX, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường và các trung tâm dạy nghề thông báo rộng rãi cho học sinh, nhân dân biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Như Kính gửi (để thực hiện);

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo Nam Định, Đài PTTH NĐ;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở;

- Lưu: VP, GDTrH, website của Sở.
                               GIÁM ĐỐC
                                   (Đã ký)                          Nguyễn Văn Tuấn
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top