Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ? - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ?
A.    Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử  - bào quan.
B.     Phân tử hữu cơ -  phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan.
C.    Phân tử vô cơ -  phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x
D.    Phân tử vô cơ -  đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan.

Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ?
A.    Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển.
B.     Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x
C.     Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển.
D.    Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển.
Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ?
A.    Không ngừng trao đổi chất va bnăng lượng với môi trường.
B.     Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh.
C.     Là hệ thống duy nhất trên hành tinh.

D.    Cả a và b.  x

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top