Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được sắp xếp theo trình tự nào ?
A.    Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử  - bào quan.
B.     Phân tử hữu cơ -  phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan.
C.    Phân tử vô cơ -  phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x
D.    Phân tử vô cơ -  đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan.

Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ?
A.    Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển.
B.     Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x
C.     Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển.
D.    Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển.
Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ?
A.    Không ngừng trao đổi chất va bnăng lượng với môi trường.
B.     Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh.
C.     Là hệ thống duy nhất trên hành tinh.

D.    Cả a và b.  xĐào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top