loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Bảng mã trường THPT Tỉnh Kiên Giang
Dùng đăng ký xem điểm chuẩn vào lớp 10


Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HSDC 54 001 Gửi 8785
002
THPT Huỳnh Mẫn Đạt
Soạn tin: HSDC 54 002 Gửi 8785
003
THPT Nguyễn Hùng Sơn
Soạn tin: HSDC 54 003 Gửi 8785
004
THPT ISchool Rạch Giá
Soạn tin: HSDC 54 004 Gửi 8785
006
THPT Thị Xã Hà Tiên
Soạn tin: HSDC 54 006 Gửi 8785
007
THPT Kiên Lương
Soạn tin: HSDC 54 007 Gửi 8785
008
THPT Hòn Đất
Soạn tin: HSDC 54 008 Gửi 8785
009
THPT Tân Hiệp
Soạn tin: HSDC 54 009 Gửi 8785
011
THPT Thạnh Đông
Soạn tin: HSDC 54 011 Gửi 8785
012
THPT Châu Thành
Soạn tin: HSDC 54 012 Gửi 8785
014
THPT Giồng Riềng
Soạn tin: HSDC 54 014 Gửi 8785
015
THPT Gò Quao
Soạn tin: HSDC 54 015 Gửi 8785
016
THPT An Biên
Soạn tin: HSDC 54 016 Gửi 8785
017
THPT An Minh
Soạn tin: HSDC 54 017 Gửi 8785
018
THPT Vĩnh Thuận
Soạn tin: HSDC 54 018 Gửi 8785
019
THPT Phú Quốc
Soạn tin: HSDC 54 019 Gửi 8785
020
THPT An Thới
Soạn tin: HSDC 54 020 Gửi 8785
021
THPT Kiên Hải
Soạn tin: HSDC 54 021 Gửi 8785
038
THPT Sóc Sơn
Soạn tin: HSDC 54 038 Gửi 8785
039
THPT Hòa Thuận
Soạn tin: HSDC 54 039 Gửi 8785
040
THPT Long Thạnh
Soạn tin: HSDC 54 040 Gửi 8785
042
THPT Đông Thái
Soạn tin: HSDC 54 042 Gửi 8785
054
THPT Thoại Ngọc Hầu
Soạn tin: HSDC 54 054 Gửi 8785
055
THPT Bình Sơn
Soạn tin: HSDC 54 055 Gửi 8785
056
THPT Cây Dương
Soạn tin: HSDC 54 056 Gửi 8785
057
THPT Thạnh Lộc
Soạn tin: HSDC 54 057 Gửi 8785
058
THPT U Minh Thượng
Soạn tin: HSDC 54 058 Gửi 8785
059
THPT Nguyễn Văn Xiện
Soạn tin: HSDC 54 059 Gửi 8785
060
THPT Vĩnh Bình Bắc
Soạn tin: HSDC 54 060 Gửi 8785
061
THPT Ngô Sỹ Liên
Soạn tin: HSDC 54 061 Gửi 8785
062
THPT Phan Thị Ràng
Soạn tin: HSDC 54 062 Gửi 8785
063
THPT Hoà Hưng
Soạn tin: HSDC 54 063 Gửi 8785
064
THPT Định An
Soạn tin: HSDC 54 064 Gửi 8785
065
THPT Vĩnh Thắng
Soạn tin: HSDC 54 065 Gửi 8785
066
THPT Vân Khánh
Soạn tin: HSDC 54 066 Gửi 8785
067
THPT Mong Thọ
Soạn tin: HSDC 54 067 Gửi 8785
068
THPT Nam Yên
Soạn tin: HSDC 54 068 Gửi 8785
069
THPT Bàn Tân Định
Soạn tin: HSDC 54 069 Gửi 8785
070
THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc
Soạn tin: HSDC 54 070 Gửi 8785
071
THPT Nguyễn Hùng Hiệp
Soạn tin: HSDC 54 071 Gửi 8785
072
THPT Thới Quản
Soạn tin: HSDC 54 072 Gửi 8785
073
THPT Minh Thuận
Soạn tin: HSDC 54 073 Gửi 8785
074
THPT Lại Sơn
Soạn tin: HSDC 54 074 Gửi 8785
075
THPT Thạnh Tây
Soạn tin: HSDC 54 075 Gửi 8785
076
THPT Ba Hòn
Soạn tin: HSDC 54 076 Gửi 8785
077
THPT Nam Thái Sơn
Soạn tin: HSDC 54 077 Gửi 8785
078
THPT Vĩnh Hoà
Soạn tin: HSDC 54 078 Gửi 8785
080
THPT Dương Đông
Soạn tin: HSDC 54 080 Gửi 8785

0 comments Blogger 0 Facebook 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top