Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Bạn muốn biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của trường THPT tại Tỉnh Thanh Hoá mà bạn quan tâm? Chúng tôi cung cấp dịch vụ tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 qua điện thoại di động. 

Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Thanh Hoá, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014  sớm nhất.

Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 các trường THPT của Tỉnh Thanh Hoá như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014 Tỉnh Thanh Hoá

SOẠN TIN: HSDC  28 mãtrườnggửi8785
Trong đóMã trường được qui ước tại đây.
Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 Tỉnh Thanh Hoá sớm nhất.
Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014

Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Đào Duy Từ
Soạn tin: HSDC 28 001 Gửi 8785
002
THPT Hàm Rồng
Soạn tin: HSDC 28 002 Gửi 8785
003
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HSDC 28 003 Gửi 8785
004
THPT Tô Hiến Thành
Soạn tin: HSDC 28 004 Gửi 8785
005
THPT Trường Thi
Soạn tin: HSDC 28 005 Gửi 8785
006
THPT Lý Thường Kiệt
Soạn tin: HSDC 28 006 Gửi 8785
007
THPT Đào Duy Anh
Soạn tin: HSDC 28 007 Gửi 8785
009
THPT Bỉm Sơn
Soạn tin: HSDC 28 009 Gửi 8785
010
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HSDC 28 010 Gửi 8785
012
THPT Sầm Sơn
Soạn tin: HSDC 28 012 Gửi 8785
013
THPT Nguyễn Thị Lợi
Soạn tin: HSDC 28 013 Gửi 8785
015
THPT Quan Hoá
Soạn tin: HSDC 28 015 Gửi 8785
017
THPT Quan Sơn
Soạn tin: HSDC 28 017 Gửi 8785
019
THPT Mường Lát
Soạn tin: HSDC 28 019 Gửi 8785
021
THPT Bá Thước
Soạn tin: HSDC 28 021 Gửi 8785
022
THPT Hà Văn Mao
Soạn tin: HSDC 28 022 Gửi 8785
024
THPT Cầm Bá Thước
Soạn tin: HSDC 28 024 Gửi 8785
025
THPT Thường Xuân 2
Soạn tin: HSDC 28 025 Gửi 8785
027
THPT Như Xuân
Soạn tin: HSDC 28 027 Gửi 8785
029
THPT Như Thanh
Soạn tin: HSDC 28 029 Gửi 8785
030
THPT Như Thanh 2
Soạn tin: HSDC 28 030 Gửi 8785
032
THPT Lang Chánh
Soạn tin: HSDC 28 032 Gửi 8785
034
THPT Ngọc Lặc
Soạn tin: HSDC 28 034 Gửi 8785
035
THPT Lê Lai
Soạn tin: HSDC 28 035 Gửi 8785
037
THPT Thạch Thành 1
Soạn tin: HSDC 28 037 Gửi 8785
038
THPT Thạch Thành 2
Soạn tin: HSDC 28 038 Gửi 8785
039
THPT Thạch Thành 3
Soạn tin: HSDC 28 039 Gửi 8785
041
THPT Cẩm Thuỷ 1
Soạn tin: HSDC 28 041 Gửi 8785
042
THPT Cẩm Thuỷ 2
Soạn tin: HSDC 28 042 Gửi 8785
043
THPT Cẩm Thuỷ 3
Soạn tin: HSDC 28 043 Gửi 8785
045
THPT Lê Lợi
Soạn tin: HSDC 28 045 Gửi 8785
046
THPT Lê Hoàn
Soạn tin: HSDC 28 046 Gửi 8785
047
THPT Lam Kinh
Soạn tin: HSDC 28 047 Gửi 8785
048
THPT Thọ Xuân 4
Soạn tin: HSDC 28 048 Gửi 8785
049
THPT Lê Văn Linh
Soạn tin: HSDC 28 049 Gửi 8785
050
THPT Thọ Xuân 5
Soạn tin: HSDC 28 050 Gửi 8785
052
THPT Vĩnh Lộc
Soạn tin: HSDC 28 052 Gửi 8785
053
THPT Tống Duy Tân
Soạn tin: HSDC 28 053 Gửi 8785
054
THPT Trần Khát Chân
Soạn tin: HSDC 28 054 Gửi 8785
056
THPT Thiệu Hoá
Soạn tin: HSDC 28 056 Gửi 8785
057
THPT Nguyễn Quán Nho
Soạn tin: HSDC 28 057 Gửi 8785
058
THPT Lê Văn Hưu
Soạn tin: HSDC 28 058 Gửi 8785
070
THPT Nông Cống 2
Soạn tin: HSDC 28 070 Gửi 8785
071
THPT Nông Cống 3
Soạn tin: HSDC 28 071 Gửi 8785
072
THPT Nông Cống 4
Soạn tin: HSDC 28 072 Gửi 8785
073
THPT Triệu Thị Trinh
Soạn tin: HSDC 28 073 Gửi 8785
075
THPT Đông Sơn 1
Soạn tin: HSDC 28 075 Gửi 8785
076
THPT Đông Sơn 2
Soạn tin: HSDC 28 076 Gửi 8785
077
THPT Nguyễn Mộng Tuân
Soạn tin: HSDC 28 077 Gửi 8785
079
THPT Hà Trung
Soạn tin: HSDC 28 079 Gửi 8785
080
THPT Hoàng Lệ Kha
Soạn tin: HSDC 28 080 Gửi 8785
081
THPT Nguyễn Hoàng
Soạn tin: HSDC 28 081 Gửi 8785
083
THPT Lương Đắc Bằng
Soạn tin: HSDC 28 083 Gửi 8785
084
THPT Hoằng Hoá 2
Soạn tin: HSDC 28 084 Gửi 8785
085
THPT Hoằng Hoá 3
Soạn tin: HSDC 28 085 Gửi 8785
086
THPT Hoằng Hoá 4
Soạn tin: HSDC 28 086 Gửi 8785
087
THPT Lưu Đình Chất
Soạn tin: HSDC 28 087 Gửi 8785
088
THPT Lê Viết Tạo
Soạn tin: HSDC 28 088 Gửi 8785
090
THPT Ba Đình
Soạn tin: HSDC 28 090 Gửi 8785
091
THPT Mai Anh Tuấn
Soạn tin: HSDC 28 091 Gửi 8785
092
THPT Trần Phú
Soạn tin: HSDC 28 092 Gửi 8785
094
THPT Hậu Lộc 1
Soạn tin: HSDC 28 094 Gửi 8785
095
THPT Hậu Lậc 2
Soạn tin: HSDC 28 095 Gửi 8785
096
THPT Đinh Chương Dương
Soạn tin: HSDC 28 096 Gửi 8785
098
THPT Quảng Xương 1
Soạn tin: HSDC 28 098 Gửi 8785
099
THPT Quảng Xương 2
Soạn tin: HSDC 28 099 Gửi 8785
100
THPT Quảng Xương 3
Soạn tin: HSDC 28 100 Gửi 8785
101
THPT Quảng Xương 4
Soạn tin: HSDC 28 101 Gửi 8785
102
THPT Nguyễn Xuân Nguyên
Soạn tin: HSDC 28 102 Gửi 8785
103
THPT Đặng Thai Mai
Soạn tin: HSDC 28 103 Gửi 8785
105
THPT Tĩnh Gia 1
Soạn tin: HSDC 28 105 Gửi 8785
106
THPT Tĩnh Gia 2
Soạn tin: HSDC 28 106 Gửi 8785
107
THPT Tĩnh Gia 3
Soạn tin: HSDC 28 107 Gửi 8785
108
THPT Tĩnh Gia 5
Soạn tin: HSDC 28 108 Gửi 8785
110
THPT Yên Định 1
Soạn tin: HSDC 28 110 Gửi 8785
111
THPT Yên Định 2
Soạn tin: HSDC 28 111 Gửi 8785
112
THPT Yên Định 3
Soạn tin: HSDC 28 112 Gửi 8785
113
THPT Thống Nhất
Soạn tin: HSDC 28 113 Gửi 8785
114
THPT Trần Ân Chiêm
Soạn tin: HSDC 28 114 Gửi 8785
115
THPT Hà Tông Huân
Soạn tin: HSDC 28 115 Gửi 8785
118
THPT Chuyên Lam Sơn
Soạn tin: HSDC 28 118 Gửi 8785
120
THPT Hậu Lộc 3
Soạn tin: HSDC 28 120 Gửi 8785
121
THPT Hậu Lộc 4
Soạn tin: HSDC 28 121 Gửi 8785
122
THPT Bá Thước 3
Soạn tin: HSDC 28 122 Gửi 8785
123
THPT Bắc Sơn
Soạn tin: HSDC 28 123 Gửi 8785
124
THPT Nông Cống
Soạn tin: HSDC 28 124 Gửi 8785
125
THPT Đông Sơn
Soạn tin: HSDC 28 125 Gửi 8785
126
THPT Nga Sơn
Soạn tin: HSDC 28 126 Gửi 8785
127
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HSDC 28 127 Gửi 8785
128
THPT Tĩnh Gia 4
Soạn tin: HSDC 28 128 Gửi 8785
129
THPT Thạch Thành 4
Soạn tin: HSDC 28 129 Gửi 8785
130
THPT Như Xuân 2
Soạn tin: HSDC 28 130 Gửi 8785
137
THPT Hoằng Hoá
Soạn tin: HSDC 28 137 Gửi 8785
138
THPT Quan Sơn 2
Soạn tin: HSDC 28 138 Gửi 8785
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top