loading...
Etilen là một nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp hóa hữu cơ. Một trong những sản phẩm là nhựa PVC, thành phần chính là poli vinyl clorua CH2-CHCl n. Để điều chế được PVC, 
cho etilen tác dụng với clo theo tỉ lệ 1:1 (ở điều kiện thích hợp) thu được CH2=CHCl, rồi đem trùng hợp thu được PVC. Toàn bộ quá trình điều chế này có hiệu suất khoảng 70%. Hãy viết phương trình phản ứng và tính thể tích etilen (ở đktc) cần dùng để điều chế được 100 kg PVC.
PTHH: 
CH2 = CH2 + Cl2  ----------------> CH2=CHCl + HCl           
 nCH2=CHCl   ------------- > (CH2-CHCl) n
Từ PTHH ta có tỉ lệ: nC2H4 (CH2-CHCl) n theo tỉ lệ 1:1 về số mol

ð  mC2H4  = 100.28:62.5=44.78 kg

ð    VC2H4(đktc)  lít = 51,2 m3

Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top