loading...


Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2017 - 2018
Khối các trường chuyên gồm Chuyên Lê Hồng Phong; Chuyên Trần Đại Nghĩa; THPT Nguyễn Thượng Hiền; THPT Gia Định; THPT Mạc Đĩnh Chi ; THPT Nguyễn Hữu Cầu; THPT Nguyễn Hữu Huân; THPT Củ Chi; THPT Trung Phú; PT Năng khiếu - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1 và Cơ sở 2.
Điểm chuẩn NV1 năm nay cao nhất là 43.25 điểm, thấp nhất là 17.13 điểm

Xem điểm chuẩn các trường THPT TP HCM năm 2017 tại đây

Xem điểm thi vào lớp 10 TP HCM 2017 tại đây
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2017 - 2018 bằng cách soạn tin:
Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 khối chuyên TP HCM như sau: 
Môn chuyên - Trường THPT
Soạn tin
Chuyên Lê Hồng Phong
-
-
Tiếng Anh - Chuyên Lê Hồng Phong
32182
Soạn HB 32182 gửi 8785
Hóa - Chuyên Lê Hồng Phong
32183
Soạn HB 32183 gửi 8785
Lý - Chuyên Lê Hồng Phong
32184
Soạn HB 32184 gửi 8785
Sinh - Chuyên Lê Hồng Phong
32185
Soạn HB 32185 gửi 8785
Tin - Chuyên Lê Hồng Phong
32186
Soạn HB 32186 gửi 8785
Toán - Chuyên Lê Hồng Phong
32187
Soạn HB 32187 gửi 8785
Tiếng Trung - Chuyên Lê Hồng Phong
32188
Soạn HB 32188 gửi 8785
Văn - Chuyên Lê Hồng Phong
32189
Soạn HB 32189 gửi 8785
Tiếng Nhật - Chuyên Lê Hồng Phong
32190
Soạn HB 32190 gửi 8785
Không chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong
32191
Soạn HB 32191 gửi 8785
Chuyên Trần Đại Nghĩa
-

Tiếng Anh - Chuyên Trần Đại nghĩa
32192
Soạn HB 32192 gửi 8785
Hóa - Chuyên Trần Đại nghĩa
32193
Soạn HB 32193 gửi 8785
Lý - Chuyên Trần Đại nghĩa
32194
Soạn HB 32194 gửi 8785
Sinh - Chuyên Trần Đại nghĩa
32195
Soạn HB 32195 gửi 8785
Toán - Chuyên Trần Đại nghĩa
32196
Soạn HB 32196 gửi 8785
Văn - Chuyên Trần Đại nghĩa
32197
Soạn HB 32197 gửi 8785
Không chuyên - Chuyên Trần Đại nghĩa
32198
Soạn HB 32198 gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
-

Tiếng Anh - Nguyễn Thượng Hiền
32199
Soạn HB 32199 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Thượng Hiền
32200
Soạn HB 32200 gửi 8785
Lý - Nguyễn Thượng Hiền
32201
Soạn HB 32201 gửi 8785
Sinh - Nguyễn Thượng Hiền
32202
Soạn HB 32202 gửi 8785
Toán - Nguyễn Thượng Hiền
32203
Soạn HB 32203 gửi 8785
Văn - Nguyễn Thượng Hiền
32204
Soạn HB 32204 gửi 8785
Gia Định
-

Tiếng Anh - Gia Định
32205
Soạn HB 32205 gửi 8785
Hóa - Gia Định
32206
Soạn HB 32206 gửi 8785
Lý - Gia Định
32207
Soạn HB 32207 gửi 8785
Toán - Gia Định
32208
Soạn HB 32208 gửi 8785
Văn - Gia Định
32209
Soạn HB 32209 gửi 8785
Tin - Gia Định
32210
Soạn HB 32210 gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
-

Tiếng Anh - Mạc Đĩnh Chi
32211
Soạn HB 32211 gửi 8785
Hóa - Mạc Đĩnh Chi
32212
Soạn HB 32212 gửi 8785
Lý - Mạc Đĩnh Chi
32213
Soạn HB 32213 gửi 8785
Sinh - Mạc Đĩnh Chi
32214
Soạn HB 32214 gửi 8785
Toán - Mạc Đĩnh Chi
32215
Soạn HB 32215 gửi 8785
Văn - Mạc Đĩnh Chi
32216
Soạn HB 32216 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cầu
-

Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Cầu
32217
Soạn HB 32217 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Hữu Cầu
32218
Soạn HB 32218 gửi 8785
Lý - Nguyễn Hữu Cầu
32219
Soạn HB 32219 gửi 8785
Toán - Nguyễn Hữu Cầu
32220
Soạn HB 32220 gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
-

Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Huân
32221
Soạn HB 32221 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Hữu Huân
32222
Soạn HB 32222 gửi 8785
Lý - Nguyễn Hữu Huân
32223
Soạn HB 32223 gửi 8785
Toán - Nguyễn Hữu Huân
32224
Soạn HB 32224 gửi 8785
Văn - Nguyễn Hữu Huân
32225
Soạn HB 32225 gửi 8785
Củ Chi


Tiếng Anh - Củ Chi
32226
Soạn HB 32226 gửi 8785
Hóa - Củ Chi
32227
Soạn HB 32227 gửi 8785
Lý - Củ Chi
32228
Soạn HB 32228 gửi 8785
Toán - Củ Chi
32229
Soạn HB 32229 gửi 8785
Trung Phú
-

Tiếng Anh - Trung Phú
32230
Soạn HB 32230 gửi 8785
Hóa - Trung Phú
32231
Soạn HB 32231 gửi 8785
Lý - Trung Phú
32232
Soạn HB 32232 gửi 8785
Toán - Trung Phú
32233
Soạn HB 32233 gửi 8785
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1
-

Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32234
Soạn HB 32234 gửi 8785
Tin (thi Tin) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32235
Soạn HB 32235 gửi 8785
Tin (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32236
Soạn HB 32236 gửi 8785
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32237
Soạn HB 32237 gửi 8785
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32238
Soạn HB 32238 gửi 8785
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32239
Soạn HB 32239 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32240
Soạn HB 32240 gửi 8785
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32241
Soạn HB 32241 gửi 8785
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32242
Soạn HB 32242 gửi 8785
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32243
Soạn HB 32243 gửi 8785
Không chuyên - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32244
Soạn HB 32244 gửi 8785
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 2
-

Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32244
Soạn HB 32244 gửi 8785
Tin (thi Tin) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32245
Soạn HB 32245 gửi 8785
Tin (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32246
Soạn HB 32246 gửi 8785
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32247
Soạn HB 32247 gửi 8785
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32248
Soạn HB 32248 gửi 8785
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32249
Soạn HB 32249 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32250
Soạn HB 32250 gửi 8785
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32251
Soạn HB 32251 gửi 8785
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32252
Soạn HB 32252 gửi 8785
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32253
Soạn HB 32253 gửi 8785


Xem thêm
Xem điểm thi lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm học 2017-2018

Soạn tin: HB daucach 25151SBD gửi 8785
Trong đó: 
25151 là mã tp Hồ Chí Minh Lấy theo mã điện thọa và biển số xe gộp lại
SBD là số báo danh của bạn
Ví dụ:  Bạn xem điểm của số báo danh 90001


Soạn HS 2515190001 gửi 8785
Tin nhắn trả về gồm: SBD, họ tên, điểm mỗi môn, tổng điểm đã nhân hệ số.

Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top