loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017- 2018 Tỉnh Hà Nam
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hà Nam năm học 2017 - 2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại  Tỉnh Hà Nam bạn soạn tin như sau:


Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Tham khảo: Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập Tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018.
Căn cứ vào:
- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập Tỉnh Hà Nam
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Hà Nam
- Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Hà Nam
Chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) TP HCM, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 99) trúng tuyển NV1 – NV2 – NV3 vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Hà Nam soạn tin:
Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập Tỉnh Hà Nam như sau: 

Tên trường
Soạn tin
Bắc Lý
31738
HB 31738 gửi 8785
Bình Lục A
31739
HB 31739 gửi 8785
Bình Lục B
31740
HB 31740 gửi 8785
Bình Lục C
31741
HB 31741 gửi 8785
Duy Tiên A
31742
HB 31742 gửi 8785
Duy Tiên B
31743
HB 31743 gửi 8785
Kim Bảng A
31744
HB 31744 gửi 8785
Kim Bảng B
31745
HB 31745 gửi 8785
Kim Bảng C
31746
HB 31746 gửi 8785
Lê Hoàn
31747
HB 31747 gửi 8785
Lý Nhân
31748
HB 31748 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
31749
HB 31749 gửi 8785
Nam Cao
31750
HB 31750 gửi 8785
Nam Lý
31751
HB 31751 gửi 8785
Nguyễn Hữu Tiến
31752
HB 31752 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
31753
HB 31753 gửi 8785
Phủ Lý A
31754
HB 31754 gửi 8785
Phủ Lý B
31755
HB 31755 gửi 8785
Phủ Lý C
31756
HB 31756 gửi 8785
Thanh Liêm A
31757
HB 31757 gửi 8785
Thanh Liêm B
31758
HB 31758 gửi 8785
Thanh Liêm C
31759
HB 31759 gửi 8785Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10   năm 2016 
Sở GD&ĐT Hà Nam đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017.
Để xem điểm chuẩn từng trường THPT tại Hà Nam bạn soạn tin như sau:

STT
Tên trường
Soạn tin
1
Phủ Lý A
HB 23684 gửi 8785
2
Phủ Lý B
HB 23685 gửi 8785
3
Phủ Lý C
HB 23686 gửi 8785
4
Duy Tiên A
HB 23687 gửi 8785
5
Duy Tiên B
HB 23688 gửi 8785
6
Nguyễn Hữu Tiến
HB 23689 gửi 8785
7
Kim Bảng A
HB 23690 gửi 8785
8
Kim Bảng B
HB 23691 gửi 8785
9
Kim Bảng C
HB 23692 gửi 8785
10
Lý Thường Kiệt
HB 23693 gửi 8785
11
Lý Nhân
HB 23694 gửi 8785
12
Bắc Lý
HB 23695 gửi 8785
13
Nam Lý
HB 23696 gửi 8785
14
Nam Cao
HB 23697 gửi 8785
15
Thanh Liêm A
HB 23698 gửi 8785
16
Thanh Liêm B
HB 23699 gửi 8785
17
Thanh Liêm C
HB 23700 gửi 8785
18
Lê Hoàn
HB 23701 gửi 8785
19
Bình Lục A
HB 23702 gửi 8785
20
Bình Lục B
HB 23703 gửi 8785
21
Bình Lục C
HB 23704 gửi 8785
22
Nguyễn Khuyến
HB 23705 gửi 8785Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top