loading...


Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử

Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2017-2018 Thái Bình (Trường THPT Chuyên)

Sở GD&ĐT Thái Bình đã công bố điểm chuẩn trường THPT Chuyên Thái Bình với số lượng trúng tuyển như sau:


MÔN
SỐ HỌC SINH
Anh
70
Địa
35
Hoá
35
35
Sinh
35
Sử
35
Tin
35
Toán
70
Văn
35
Không chuyên
90


Để xem điểm chuẩn trường THPT Chuyên Thái Bình, Soạn tin

Soạn HB dấucách mãlớpchuyên gửi 8785
Cụ thể như sau
Lớp
Mã lớp
Soạn tin
Anh
32077
Soạn HB 32077 gửi 8785
Địa
32078
Soạn HB 32077 gửi 8785
Hoá
32079
Soạn HB 32077 gửi 8785
32080
Soạn HB 32077 gửi 8785
Sinh
32081
Soạn HB 32077 gửi 8785
Sử
32082
Soạn HB 32077 gửi 8785
Tin
32083
Soạn HB 32077 gửi 8785
Toán
32084
Soạn HB 32077 gửi 8785
Văn
32085
Soạn HB 32077 gửi 8785
Không chuyên
32086
Soạn HB 32077 gửi 8785


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top