loading...


Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử
 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ  năm học 2018-2019 bấm vào đây
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2018-2019
Soạn: HB CT + Tên trường gửi 8785
Trong đó
CT: Là ký hiệu Cần Thơ
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường An Khánh 

Soạn HB CTANKHANH gửi 8785
Trường
Soạn tin
An Khánh
Soạn HB CTANKHANH gửi 8785
Bình Thủy
Soạn HB CTBINHTHUY gửi 8785
Bùi Hữu Nghĩa
Soạn HB CTBUIHUUNGHIA gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn HB CTCHAUVANLIEM gửi 8785
Hà Huy Giáp
Soạn HB CTHAHUYGIAP gửi 8785
Lương Định Của
Soạn HB CTLUONGDINHCUA gửi 8785
Lưu Hữu Phước
Soạn HB CTLUUHUUPHUOC gửi 8785
Nguyễn Việt Hồng
Soạn HB CTNGUYENVIETHONG gửi 8785
Phan Ngọc Hiển
Soạn HB CTPHANNGOCHIEN gửi 8785
Phan Văn Trị
Soạn HB CTPHANVANTRI gửi 8785
Thạch An
Soạn HB CTTHACHAN gửi 8785
Thốt Nốt
Soạn HB CTTHOTNOT gửi 8785
THBP - ĐHCT
Soạn HB CTTHBP-DHCT gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn HB CTTRANDAINGHIA gửi 8785


 Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Son: HB mãtrường gi 8785
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
An Khánh
30750
Soạn HB 30750 gửi 8785
2
Bình Thủy
30751
Soạn HB 30751 gửi 8785
3
Bùi Hữu Nghĩa
30752
Soạn HB 30752 gửi 8785
4
Châu Văn Liêm
30753
Soạn HB 30753 gửi 8785
5
Lương Định Của
30754
Soạn HB 30754 gửi 8785
6
Lưu Hữu Phước
30755
Soạn HB 30755 gửi 8785
7
Nguyễn Việt Hồng
30756
Soạn HB 30756 gửi 8785
8
Phan Ngọc Hiển
30757
Soạn HB 30757 gửi 8785
9
Phan Văn Trị
30758
Soạn HB 30758 gửi 8785
10
Thốt Nốt
30759
Soạn HB 30759 gửi 8785
11
Thuận Hưng
30760
Soạn HB 30760 gửi 8785
12
Thực hành sư phạm (ĐHCT)
30761
Soạn HB 30761 gửi 8785
13
Trần Đại Nghĩa
33443
Soạn HB 33443 gửi 8785
14
Hà Huy Giáp
33444
Soạn HB 33444 gửi 8785

STT
Chuyên Lý Tự Trọng
Soạn tin
1
Chuyên toán
30762
Soạn HB 30762 gửi 8785
2
Chuyên vật lý
30763
Soạn HB 30763 gửi 8785
3
Chuyên hóa học
30764
Soạn HB 30764 gửi 8785
4
Chuyên sinh học
30765
Soạn HB 30765 gửi 8785
5
Chuyên tin
30766
Soạn HB 30766 gửi 8785
6
Chuyên tiếng Anh
30767
Soạn HB 30767 gửi 8785
7
Chuyên ngữ văn
30768
Soạn HB 30768 gửi 8785
8
Chuyên lịch sử
30769
Soạn HB 30769 gửi 8785
9
Chuyên Địa lý
30770
Soạn HB 30770 gửi 8785
Lưu ý: Dữ liệu hiện tại của năm học 2017-2018

Có thể bạn quan tâm
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Cần Thơ, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ  năm học 2018-2019 bấm vào đây

Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top