loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn: HB DN + Tên trường gửi 8785

Trong đó
DN: Là ký hiệu Đà Nẵng
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường HOAVANG
Soạn HS DNHOAVANG gửi 8785

TrườngTHPT
Soạn tin
CẩmLệ  
Soạn: HB DNCAMLE gửi 8785
HoàVang
Soạn: HB DNHOAVANG gửi 8785
HoàngHoaThám
Soạn: HB DNHOANGHOATHAM gửi 8785
LiênChiểu  
Soạn: HB DNLIENCHIEU gửi 8785
NgôQuyền   
Soạn: HB DNNGOQUYEN gửi 8785
NgũHànHBơn
Soạn: HB DNNGUHANHBON gửi 8785
NguyễnHiền 
Soạn: HB DNNGUYENHIEN gửi 8785
NguyễnKhuyến
Soạn: HB DNNGUYENKHUYEN gửi 8785
NguyễnThượngHiền  
Soạn: HB DNNGUYENTHUONGHIEN gửi 8785
NguyễnTrãi 
Soạn: HB DNNGUYENTRAI gửi 8785
ÔngIchKhiêm   
Soạn: HB DNONGICHKHIEM gửi 8785
PhạmPhúThứ
Soạn: HB DNPHAMPHUTHU gửi 8785
PhanChâuTrinh 
Soạn: HB DNPHANCHAUTRINH gửi 8785
PhanThànhTài  
Soạn: HB DNPHANTHANHTAI gửi 8785
TháiPhiên  
Soạn: HB DNTHAIPHIEN gửi 8785
ThanhKhê   
Soạn: HB DNTHANHKHE gửi 8785
TônThấtTùng   
Soạn: HB DNTONTHATTUNG gửi 8785
TrầnPhú
Soạn: HB DNTRANPHU gửi 8785
VõChíCông
Soạn: HB DNVOCHICONG gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Cẩm Lệ
30865
Soạn: HB 30865 gửi 8785
2
Hòa Vang
30866
Soạn: HB 30866 gửi 8785
3
Hoàng Hoa Thám
30867
Soạn: HB 30867 gửi 8785
4
Liên Chiểu
30868
Soạn: HB 30868 gửi 8785
5
Ngô Quyền
30869
Soạn: HB 30869 gửi 8785
6
Ngũ Hành Sơn
30870
Soạn: HB 30870 gửi 8785
7
Nguyễn Hiền
30871
Soạn: HB 30871 gửi 8785
8
Nguyễn Thượng Hiền
30872
Soạn: HB 30872 gửi 8785
9
Nguyễn Trãi
30873
Soạn: HB 30873 gửi 8785
10
Ông Ích Khiêm
30874
Soạn: HB 30874 gửi 8785
11
Phạm Phú Thứ
30875
Soạn: HB 30875 gửi 8785
12
Phan Châu Trinh
30876
Soạn: HB 30876 gửi 8785
13
Phan Thành Tài
30877
Soạn: HB 30877 gửi 8785
14
Thái Phiên
30878
Soạn: HB 30878 gửi 8785
15
Thanh Khê
30879
Soạn: HB 30879 gửi 8785
16
Tôn Thất Tùng
30880
Soạn: HB 30880 gửi 8785
17
Trần Phú
30881
Soạn: HB 30881 gửi 8785
18
Võ Chí Công
30882
Soạn: HB 30882 gửi 8785
19
Nguyễn Khuyến
33731
Soạn: HB 33731 gửi 8785

STT
Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
1
Chuyên Toán
30883
Soạn: HB 30883 gửi 8785
2
Chuyên Vật lý
30884
Soạn: HB 30884 gửi 8785
3
Chuyên Hóa học
30885
Soạn: HB 30885 gửi 8785
4
Chuyên Sinh học
30886
Soạn: HB 30886 gửi 8785
5
Chuyên Ngữ văn
30887
Soạn: HB 30887 gửi 8785
6
Chuyên Lịch sử
30888
Soạn: HB 30888 gửi 8785
7
Chuyên Địa lý
30889
Soạn: HB 30889 gửi 8785
8
Chuyên Tiếng Anh
30890
Soạn: HB 30890 gửi 8785
9
Chuyên Tin học
30891
Soạn: HB 30891 gửi 8785
10
Chuyên Tiếng Pháp
30892
Soạn: HB 30892 gửi 8785
11
Chuyên Tiếng Nhật
30893
Soạn: HB 30893 gửi 8785

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
- Đề thi các môn năm nay
* Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

* Phí tin nhắn là 15.000/lần nhắn
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019 bấm vào đây
điểm chuẩn, Đà Nẵng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 0 comments Blogger 0 Facebook
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top