loading...


Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019


Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019 bấm vào đây

Xem điểm chuẩn vào lớp 10  tại Ninh Bình bạn soạn tin như sau:

Có thể bạn quan tâm:

-> Xem điểm chuẩn các trường chuyên


Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB NBTêntrường gửi 8785
Trong đó
BB là viết tắt của Ninh Bình
Tên trường là trường bạn xem điểm. Tên trường viết liền, không dấu
Ví dụ. Xem điểm chuẩn trường Bình Minh


Soạn HB NBBINHMINH gửi 8785

Trường
Soạn tin
Bình Minh
Soạn HB NBBinhMinh gửi 8785
Dân tộc Nội trú
Soạn HB NBDantocNoitru gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
Soạn HB NBHoaLuATPNB gửi 8785
Yên Khánh A
Soạn HB NBYenKhanhA gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HB NBNguyenHue gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
Soạn HB NBTranHungDaoTPNB gửi 8785
Kim Sơn A
Soạn HB NBKimSonA gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
Soạn HB NBDinhTienHoang gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HB NBHoaLuAHoaLu gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
Soạn HB NBNgoThiNham gửi 8785
Yên Mô B
Soạn HB NBYenMoB gửi 8785
Kim Sơn B
Soạn HB NBKimSonB gửi 8785
Gia Viễn B
Soạn HB NBGiaVienB gửi 8785
Nho Quan A
Soạn HB NBNhoQuanA gửi 8785
Gia Viễn A
Soạn HB NBGiaVienA gửi 8785
Yên Khánh B
Soạn HB NBYenKhanhB gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
Soạn HB NBNinhBinh–BacLieu gửi 8785
Vũ Duy Thanh
Soạn HB NBVuDuyThanh gửi 8785
Kim Sơn C
Soạn HB NBKimSonC gửi 8785
Gia Viễn C
Soạn HB NBGiaVienC gửi 8785
Nho Quan B
Soạn HB NBNhoQuanB gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HB NBTranHungDaoHoaLu gửi 8785
Nho Quan C
Soạn HB NBNhoQuanC gửi 8785
Tạ Uyên
Soạn HB NBTaUyen gửi 8785
Yên Mô A
Soạn HB NBYenMoA gửi 8785

Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:STT
Trường
Soạn tin
1
Bình Minh
31866
Soạn HB 31866 gửi 8785
2
Dân tộc Nội trú
31867
Soạn HB 31867 gửi 8785
3
Đinh Tiên Hoàng
31868
Soạn HB 31868 gửi 8785
4
Gia Viễn A
31869
Soạn HB 31869 gửi 8785
5
Gia Viễn B
31870
Soạn HB 31870 gửi 8785
6
Gia Viễn C
31871
Soạn HB 31871 gửi 8785
7
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
31872
Soạn HB 31872 gửi 8785
8
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
31873
Soạn HB 31873 gửi 8785
9
Kim Sơn A
31874
Soạn HB 31874 gửi 8785
10
Kim Sơn B
31875
Soạn HB 31875 gửi 8785
11
Kim Sơn C
31876
Soạn HB 31876 gửi 8785
23
Ngô Thì Nhậm
31877
Soạn HB 31877 gửi 8785
12
Nguyễn Huệ
31878
Soạn HB 31878 gửi 8785
13
Nho Quan A
31879
Soạn HB 31879 gửi 8785
14
Nho Quan B
31880
Soạn HB 31880 gửi 8785
15
Nho Quan C
31881
Soạn HB 31881 gửi 8785
16
Ninh Bình – Bạc Liêu
31882
Soạn HB 31882 gửi 8785
17
Tạ Uyên
31883
Soạn HB 31883 gửi 8785
18
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
31884
Soạn HB 31884 gửi 8785
19
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
31885
Soạn HB 31885 gửi 8785
24
Vũ Duy Thanh
31886
Soạn HB 31886 gửi 8785
20
Yên Khánh A
31887
Soạn HB 31887 gửi 8785
25
Yên Khánh B
31888
Soạn HB 31888 gửi 8785
21
Yên Mô A
31889
Soạn HB 31889 gửi 8785
22
Yên Mô B
31890
Soạn HB 31890 gửi 8785


Ghi chú: Tin nhắn trả về sẽ xếp thứ từng trường và số lượng trường cùng điểm chuẩn


Dữ liệu hiện tại của năm học 2017-2018

Tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình nhiều năm liên tiếp (Xem tại đây)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019


Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019 bấm vào đây
điểm chuẩn, Ninh Bình, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top