loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD TOÁN LỚP 5 - PHẦN 2


TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD TOÁN LỚP 5 - PHẦN 2

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD TOÁN LỚP 5 - PHẦN 2

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD TOÁN LỚP 5 - PHẦN 2

STT
TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TOÁN LỚP 5 - PHẦN 2Số trang
Tải về
1Đề tài Nghiên cu KHSPUD môn Toán lớp 5: Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh yếu, kém môn toán  ở lớp 5
13
2Đề tài Nghiên cu KHSPUD môn Toán lớp 5: “một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học các yếu tố hình học môn toán 5 thông qua việc sử dụng phương pháp trực quan và phần mềm powerpoint”
21
3Đề tài Nghiên cu KHSPUD môn Toán lớp 5: một số giải pháp chỉ đạo góp phần  nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5
26
4Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao chất lượng giảng dạy chương hình học  trong môn toán lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (trường tiểu học)
24
5Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: dạy toán lớp 5 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh
42
Tải về
6Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao kết quả học tập các bài học về phép cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ  thông tin trong dạy học
25
7Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: một số biện pháp giúp học sinh  lớp 4- 5 học tốt phần so sánh phân số
51
8Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5:  một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều
25


0 comments Blogger 0 Facebook
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top