loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 10
(http://sangkiengiaovien.com/)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Tin học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Tin học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Tin học THPT(SKKN Tin học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Tin học THPT (NCKHSPUD Tin học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Tin học THPT, Nghiên cứu tự học môn Tin học, Viết Tiểu luận Tin học (Tiểu luận Tin học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Tin học . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
(http://sangkiengiaovien.com/: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Tin học in luôn, đề tài NCKHSPUD Tin học in được luôn ... )
Danh mục, Tin học, SKKN Tin học, NCKHSPUD Tin học
STTTên SKKN Tin học THPT
Tải về
1SKKN Tin học 12 THPT [HOT]: Nâng cao tính tích cực và khả năng ghi nhớ kiến thức của học sinh trong giờ ôn tập môn tin học bằng kỹ thuật MINDMAP (Bản đồ tư duy)
2SKKN Tin học THPT [HOT]: Áp dụng dạy học kết hợp nhiều phương pháp vào dạy bài tạo và làm việc với bảng
3SKKN Tin học 10 THPT [HOT]: Sử dụng thiết bị vật lí máy tính đã có áp dụng trong tiết thực hành môn Tin học 10
4SKKN Tin học 11 THPT [HOT]: Chi tiết hóa kiến thức thông qua các ví dụ minh họa và ứng dụng phần mềm hỗ trợ vào dạy học để nâng cao chất lượng thiết kế và giảng dạy Chương VI- Chương trình con và lập trình có cấu trúc- Tin học 11.
5SKKN Tin học THPT [HOT]: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học 11
Còn nữa


0 comments Blogger 0 Facebook
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top