loading...
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT Phần 10
(http://sangkiengiaovien.com/)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ văn THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn THPT(SKKN Ngữ văn THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn THPT (NCKHSPUD Ngữ văn THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Ngữ văn THPT, Nghiên cứu tự học môn Ngữ văn , Viết Tiểu luận Ngữ văn (Tiểu luận Ngữ văn ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Ngữ văn . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (http://sangkiengiaovien.com/: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Ngữ văn in luôn, đề tài NCKHSPUD Ngữ văn in được luôn ... )
Danh mục, Ngữ văn , SKKN Ngữ văn , NCKHSPUD Ngữ văn

STTTên SKKN Ngữ văn THPT
Tải về
1
SKKN Ngữ văn 10 THPT [HOT]: ứng dụng phương pháp mới vào  “đọc- hiểu văn bản” trong bài  ngữ văn 10

2SKKN Ngữ văn THPT [HOT]: Một hướng dạy học bài“ Tóm tắt văn bản thuyết minh”
3SKKN Ngữ văn THPT [HOT]ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
4
SKKN Ngữ văn 12  THPT [HOT]: Nâng cao hiệu quả giao tiếp và ý thức  giữ gìn, bảo vệ tiếng việt cho học sinh lớp 12 thông qua việc đổi mới phương pháp dạy bài  giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

5SKKN Ngữ văn THPT [HOT]: Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp MindMaps vào các giờ đọc hiểu văn bản văn học thuộc chương trình Ngữ văn THPT

Còn nữa

Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top