loading...
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT Phần 13
(http://sangkiengiaovien.com/)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT và các đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT(SKKN Hóa học THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT (NCKHSPUD Hóa học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Hóa học THPT, Nghiên cứu tự học Hóa học , Viết Tiểu luận Hóa học (Tiểu luận Hóa học) hoặc tham khảo dạy và học tốt Hóa học . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (http://sangkiengiaovien.com/: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Hóa học in luôn, đề tài NCKHSPUD Hóa học in được luôn ... )

Danh mục, Hóa học, SKKN Hóa học , NCKHSPUD Hóa học

STT
Tên SKKN Hóa học THPT
Tải về
1SKKN Hóa học THPT [HOT]: phân loại bài tập và phương pháp giải môt số bài tập về hiđrôcácbon trong chương trình thpt
2SKKN Hóa học THPT [HOT]: Những SAI LẦM thường gặp khi giải bài tập Hóa học
3SKKN Hóa học THPT [HOT]: Việc sử dụng phương pháp dạy học phân hóa có nâng cao chất lượng học môn Hóa học lớp 10 trường THPT không
4SKKN Hóa học THPT [HOT]: Phát triển kỹ năng hóa học cho học sinh qua các câu hỏi lý thuyết
5SKKN Hóa học THPT [HOT]: Nâng cao kết quả học tập các bài học chương halogen thông qua việc tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm theo nhóm nhỏ cho học sinh lớp 10 trường thpt
Còn nữa

Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top