loading...
Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 6
ĐỊnh dạng:  word
Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9


STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9Tải SKKN
16SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Tổ chức thực hành Hóa 9 trên lớp học ở trường chưa có phòng thực hànhÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
17SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM THÍ NGHIỆM, SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG THÍ NGHIỆMÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
18SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá việc tiến hành thì nghiệm hóa học lớp 9 của học sinhÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
19SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Những sai lầm thường mắc phải khi vận dụng công thức tính số mol và cách khắc phụcÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
20SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:BỒI DƯỠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ  BÀI TOÁN HOÁ HỌCÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN

Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top