loading...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4
Định dạng: word
Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9Tải SKKN
6SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Thí nghiệm hoá học thực hành ở trường THCS.Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
7SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Hướng dẫn học sinh giải bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợpÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN
8SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN
9SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học 9Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN
10 SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHHÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top