loading...


Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử
Kho sáng kiến kinh nghiệm giáo dục công dân lớp 11 - Phần III
Định dạng: word
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN môn GDCD, viết đề tài NCKHSPUD môn GDCD


STTTên sáng kiến kinh nghiệm giáo dục công dânTải về
1SKKN GDCD 11, NCKHSPUD GDCD 11: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT qua hình thức tích hợpÁp dụng: Tham khảo viết SKKN môn GDCD, viết đề tài NCKHSPUD môn GDCDTải SKKN
2SKKN GDCD 11, NCKHSPUD GDCD 11: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân”Áp dụng: Tham khảo viết SKKN môn GDCD, viết đề tài NCKHSPUD môn GDCDTải SKKN
3SKKN GDCD 11, NCKHSPUD GDCD 11: Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”Áp dụng: Tham khảo viết SKKN môn GDCD, viết đề tài NCKHSPUD môn GDCDTải SKKN
4SKKN GDCD 10, NCKHSPUD GDCD 10: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13- Công dân với cộng đồng- sách GDCD lớp 10Áp dụng: Tham khảo viết SKKN môn GDCD, viết đề tài NCKHSPUD môn GDCDTải SKKN
5SKKN, SKKN GDCD 11, NCKHSPUD, NCKHSPUD GDCD 11Tải SKKN


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment
 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top